Kamerbrief - ‘Persoonsvolgende bekostiging in de zorgorganisatie is mogelijk’

Vier zorgorganisaties experimenteerden met persoonsvolgende bekostiging. De evaluatie ligt sinds vorige week in de Tweede Kamer. In een flankerende Kamerbrief schrijft minister Hugo de Jonge van VWS: ‘Ik vind dat er met de trajecten uit het programma ‘Waardigheid en trots’ mooie resultaten zijn behaald. Het laat zien dat het mogelijk is om binnen de bestaande regelgeving op verschillende manieren persoonsvolgende zorg en bekostiging vorm te geven.’

16-07-2019

We spreken van persoonsvolgende bekostiging als een cliënt zelf beschikking heeft over zijn zorgbudget. Dat gebeurt al in de thuiszorg, maar nog niet in grote mate binnen Wlz-instellingen. Vilans-onderzoekers Kelsey Benning en Nick Zonneveld werkten mee aan de evaluatie. ‘Het doel van deze trajecten was om verschillende vormen van persoonsvolgende bekostiging vorm te geven in de praktijk. Organisaties werden vrijgelaten in het kiezen van een vorm. Dit resulteerde in een veelheid aan manieren om de eigen regie van bewoners in verpleeghuizen te versterken. Enkele organisaties geven het budget virtueel aan de bewoner, anderen werken met persoonsgebonden uren en weer anderen experimenteren met arrangementen in combinatie met punten die een bewoner te besteden heeft’.

Bekijk de evaluatie

Deze trajecten hebben drie belangrijke effecten opgeleverd:

  1. De eigen regie van de cliënten werd vergroot: over het algemeen bestaat bij de organisaties de indruk dat de eigen regie van cliënten zich op positieve wijze heeft ontwikkeld. De organisaties ervaren dat het expliciet aanreiken van een budget, in geld, tijd of punten, gecombineerd met een gesprek waarin de wensen van de cliënt worden achterhaald, leidt tot een verhoogde eigen regie. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat in veel gevallen de cliënt die eigen regie alleen heeft voor een beperkt deel van het zorgaanbod, en dat wensen en voorkeuren wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Want deze moeten binnen het budget en de mogelijkheden van de organisatie passen. De eigen regie lijkt zich dus op positieve wijze te ontwikkelen, doch binnen bepaalde kaders. 
  2. Het inzicht ten aanzien van zorg en ondersteuning is bij cliënten en naasten vergroot: het expliciet koppelen van diensten, activiteiten en andere handelingen aan kosten en/of tijd, leidt tot meer inzicht. In sommige gevallen leidt dit bij cliënten en hun naasten ook tot meer betrokkenheid bij de zorg of tot meer begrip voor de medewerkers.
  3. Er is meer transparantie bij medewerkers. Het inzichtelijk maken van de kosten van activiteiten en handelingen leidt tot meer inzicht en bewustzijn bij de medewerkers. In sommige gevallen leidde dit tot beter geïnformeerde en overwogen keuzen, in samenspraak met cliënten

Lees meer over persoonsgerichte zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

KelseyOnderzoeker
Kelsey
Benning
Onderzoeker
Profiel
NickSenior onderzoeker
Nick
Zonneveld
Senior onderzoeker n.zonneveld@vilans.nl 06 15 14 90 45
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl