Pijnlijke maatregelen nodig om ouderenzorg uitvoerbaar te houden

Er zijn pijnlijke maatregelen nodig om de ouderenzorg in Nederland uitvoerbaar te houden. Door de vergrijzing zijn de huidige kwaliteitsnormen in verpleeghuizen binnen afzienbare termijn niet te handhaven. Daar is geld noch personeel voor. Dat zegt Ronald Schmidt van branchevereniging ActiZ, namens de 400 aangesloten ouderenzorginstellingen in de Volkskrant. Henk Nies zegt in het artikel: ‘De huidige kwaliteit is alleen vol te houden als er bij ongewijzigd beleid elk jaar geld bij komt’.

29-01-2020

De Volkskrant schrijft dat verpleeghuizen er de afgelopen jaren juist miljarden euro’s bij hebben gekregen om de kwaliteit van de zorg te verhogen, na schrijnende verhalen in de media over ouderen die aan hun lot werden overgelaten.

Grotere rol mantelzorgers?

In het daarop gesloten ‘kwaliteitskader’ staat de eis dat op drukke momenten van de dag er altijd twee gespecialiseerde zorgmedewerkers aanwezig moeten zijn. Volgens Schmidt is er een brede maatschappelijke discussie nodig over welke pijnlijke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Zo moet dus wellicht de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen naar beneden en zullen mantelzorgers nog meer moeten gaan doen, ook als familieleden eenmaal zijn opgenomen.

Verwachtingen versus realiteit

ActiZ komt met die oproep nu uit eigen onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen verwacht dat de zorg voor ouderen ook in de toekomst op dezelfde manier kan worden georganiseerd, ‘en dan het liefst nog een stukje beter’. Schmidt: ‘Als we dat blijven denken, zullen we elkaar op een gigantische manier teleurstellen. Het moet anders.’

'Vraag naar verpleeghuis voorkomen'

Volgens Henk Nies, directielid bij Vilans, is de huidige kwaliteit alleen vol te houden als ‘er bij ongewijzigd beleid elk jaar geld bij komt’. Dat is, met de demografische ontwikkelingen in het verschiet, niet op te brengen. ‘Dit vraagstuk is alleen op te lossen, als we de vraag naar verpleeghuiszorg zoveel mogelijk weten te voorkomen. Met nieuwe vormen van wonen, preventie, ingrijpen bij risicovolle situaties, en digitale oplossingen, moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.’

Ouderenakkoord à la klimaatakkoord

In een verdere analyse in de Volkskrant, vergelijkt Nies de opgave waar de samenleving voor staat met de klimaatverandering. ‘De vergrijzingsgolf, waarvan het eerste water nu het land op wast, zal alle aspecten van de maatschappij veranderen. Er is dan ook een equivalent van het klimaatakkoord nodig, vindt hij, dat afspraken vastlegt die op de lange termijn alle noodzakelijke investeringen - samen tientallen miljarden - mogelijk te maken. Woningen moeten anders, verpleeghuizen moeten anders, winkels moeten anders, alles moet anders.

De vergrijzingsgolf zal alle aspecten van de maatschappij veranderen.

‘In elke straat’, zegt Nies, ‘wonen straks twee of drie mensen met dementie. Het straatbeeld en het winkelbeeld gaan daarmee compleet veranderen.’ Politieagenten zullen vaker crisissituaties meemaken en daarom beter moeten weten hoe daarmee om te gaan, supermarkten zullen hun kassa’s moeten aanpassen, en buurtapps en zorgcoöperaties zullen een vlucht moeten nemen; zodat iedereen in de straat weet dat de buurvrouw van nummer 34 wat hulp kan gebruiken.

Groeiende wachtlijsten

Die veranderingen zijn hoognodig, want straks zullen nog minder mensen in aanmerking kunnen komen voor het verpleeghuis. De wachtlijsten nemen in rap tempo toe, terwijl we pas aan het begin staan van de vergrijzing. Eind 2017 wachtten 8.745 mensen op een plekje in het verpleeghuis van hun voorkeur, twee jaar later waren dat er opeens 16.711.

Reisadvies 2030

Eerder deze maand publiceerde een commissie onder leiding van oud-PvdA leider Wouter Bos nog het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ met een aantal oplossingen voor de knelpunten in de ouderenzorg. Op 5 februari a.s. reageren verschillende brancheorganisaties in de ouderenzorg op dit rapport tijdens een bijeenkomst bij Vilans onder voorzitterschap van Mirella Minkman.

Bron: de Volkskrant

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl