Else Stapersma

Else Stapersma

Pilot ‘Slim zorgen in de thuiszorg’ afgerond

Woensdagmiddag 14 januari vond de slot- en leerbijeenkomst van het project ‘Slim zorgen in de thuiszorg’ plaats. Hiermee sloten de 5 zorgorganisaties die deelnamen aan deze pilot, Avoord, Monicare, Het Hoge Veer, SHDH en Vivent, de pilotperiode van dit project af. De organisaties wilden met de pilot niet alleen tijd en kosten besparen, maar vooral ook de kwaliteit van zorg voor de cliënten verbeteren. Naast het resultaat dat teams van de organisaties gemiddeld 291 minuten per week bespaarden, steeg in veel gevallen ook de cliënttevredenheid. 

19-01-2015

Slim zorgen

In het project ondersteunt en adviseert Vilans zorgmedewerkers over slimmer zorgen, ofwel het opsporen en loslaten van  en waar nodig te vervangen door betere en moderne alternatieven. Het doel is om tevreden cliënten, betrokken medewerkers en duurzame financiering met relatief weinig inspanning en simpele interventies te krijgen.

Transitie dwingt thuiszorgorganisaties te kijken hoe het slimmer kan

Vorig jaar voerde Vilans een zelfde traject uit bij 4 intramurale settingen en werden er mooie resultaten bereikt. Ook in de thuiszorg blijken er nog veel kansen te liggen voor verbetering. Met name in deze tijd waarin organisaties met minder geld hun zorg moeten inrichten, is het volgens de projectleiders van de deelnemende organisaties goed om kritisch naar de geleverde zorg te kijken. “We worden door de transitie gedwongen om anders met de zorg om te gaan en te kijken wat er anders kan. Slim Zorgen gaf ons de kans om hier concreet mee aan de slag te gaan en in korte tijd resultaten te bereiken. Het gaf ons houvast.”

Maar niet alleen medewerkers moeten anders naar de zorg kijken, ook cliënten en familie moeten hierin veranderen. De projectleider van het Hoge Veer, Lia van Zwietering, geeft als voorbeeld: “Als ik 's avonds bij een cliënt thuis kwam om de steunkousen uit te trekken, was haar zoon vaak bij haar op visite. Op een gegeven moment heb ik aan hem gevraagd of hij de steunkousen anders uit zou kunnen doen en ons hierover kon berichten. Dat scheelt ons een hoop tijd. Die zoon vond dat geen enkel probleem en sindsdien is dat de afspraak.”

Minder belasting van zorgmedewerkers en tijdbesparing

Gemiddeld bespaarden de organisaties 291 minuten tijd per week. Gezamenlijk werd er per week zo bijna een werkweek (33,9 uur) tijd bespaard door 101 minder handelingen uit te voeren bij een groep van 111 cliënten. Door onder andere de inzet van hulpmiddelen bij het aan- en uittrekken van steunkousen, hebben cliënten hierbij minder of zelfs helemaal geen hulp meer nodig van een zorgmedewerker. Uit de bijeenkomst van 14 januari blijkt dat de deelnemende organisaties niet alleen de intentie hebben om tijd en kosten te besparen, maar met name ook om de kwaliteit van zorg voor cliënten te verbeteren.

Dat het verminderen van zorghandelingen samen kan gaan met een grotere cliënttevredenheid is onder andere bewezen bij Avoord. Het team bespaarde 238 minuten tijd en verrichtte 14 onnodige zorghandelingen minder (bij 28 cliënten) door de inzet van hulpmiddelen bij het aan- en uittrekken van steunkousen. Tegelijkertijd steeg de cliënttevredenheid van een 6 naar een 8. Hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van steunkousen worden in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. De inzet van hulpmiddelen verlaagt ook de belasting voor de zorgmedewerkers, wat weer positieve invloed heeft op de gezondheid en tevredenheid van de medewerkers. Zo steeg bij SDH Zorg Thuis de medewerkerstevredenheid van een 6 aan het begin van de pilot naar een 9 aan het eind van de pilot.

Bekijk de resultatenposter voor de resultaten van alle deelnemende organisaties

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl