Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Plannen om personeelstekort ouderenzorg aan te pakken

Zowel op landelijk als regionaal niveau worden omvangrijke plannen gemaakt om de krapte op de arbeidsmarkt voor verpleeghuizen de komende jaren tegen te gaan. Tijdens een workshop op het congres 'Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie', bespraken deelnemers concrete plannen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

16-07-2018

Aloys Kersten van het ministerie van VWS leidde de workshop. Hij stipte 2 belangrijke programma’s van VWS aan:

  1. Het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’, gericht op de hele zorgsector.
  2. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, gericht op de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis.

Wat zijn de speerpunten van beide programma's?

Voor beide programma’s geldt dat zij inzetten op meer leerlingen die kiezen voor de (ouderen)zorg, meer leren in de zorg en anders werken in de zorg. Bovendien hebben regio’s een belangrijke taak in het formuleren van concrete plannen gericht op de instroom en het behoud van zorgpersoneel. In het Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) krijgen regionale werkgevers daarin de lead. ‘En daarin worden zij ondersteund door VWS’, vertelde Kersten.

200 miljoen extra voor verpleeghuizen

‘Thuis in het verpleeghuis’ legt de nadruk op meer aandacht voor bewoners van verpleeghuizen en voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde zorgmedewerkers. Om de transitie naar het kwaliteitskader mogelijk te maken, is 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Goede afspraken vastleggen in convenant

Om een goede inzet van deze zogeheten transitiemiddelen te bevorderen, is het belangrijk dat verpleeghuizen en zorgkantoren goede afspraken maken. ‘Want de verantwoordelijkheid voor het personeel ligt bij de instelling en de zorgkantoren hebben een zorgplicht’, lichtte Kersten toe. De afspraken die zij maken over de inzet van voldoende personeel kunnen zij vastleggen in een convenant.

Ondersteuningsteam

Voor het sluiten van convenanten in de verpleeghuiszorg, staat een ondersteuningsteam van Waardigheid en trots klaar. Jan Verschuren van Waardigheid en trots is lid van het ondersteuningsteam. ‘De taak van het team is om die mooie notities zo veel mogelijk te concretiseren, zodat we de zorg voor onze naasten kunnen innoveren en continueren. Dat is een grote opgave, maar het is verschrikkelijk leuk om te doen’, vertelde hij vol enthousiasme in de workshop.

Wat het ondersteuningsteam altijd doet, is gezamenlijkheid creëren. De concurrentiegedachte kan overboord, want het aantal cliënten neemt de komende jaren alleen maar toe, vertelde Verschuren.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl