Marjolein de Meijer

Marjolein de Meijer

Platform voor agrariërs wil drempel naar hulp verlagen

Integraal werken in de wijk betekent nieuwe (andere) vormen van samenwerken en werkwijzen in het sociaal domein. Afgelopen jaar kwamen we in diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ mooie praktijkvoorbeelden tegen die we graag willen delen. Zo ook in het Vechtdal.

19-06-2018

Onder de naam ‘Boer & Toekomst Vechtdal’ is sinds augustus 2017 het platform voor stil leed van start. Met het platform willen de initiatiefnemers een brug slaan tussen agrariërs en de hulpverlening.

Naam: Boer & Toekomst Vechtdal, platform voor stil leed
Doel: brug slaan tussen agrariërs en hulpverlening
Gemeenten: Hardenberg en Ommen

Erfbetreders zien stil leed

Voorzitter en agrariër Bert Ruitenberg vertelt: ‘Samen organiseerden we vorig jaar een avond voor erfbetreders. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘We gaan zorgen dat er ook een platform komt zodat het niet bij die ene avond blijft.’

Agrariër Rita Oegema-Wassenaar is secretaris van het platform. Zij licht toe: ‘Erfbetreders zijn mensen die beroepsmatig regelmatig op het erf komen zoals dierenartsen, veevoerleveranciers en bijvoorbeeld predikanten. Zij zien vormen van stil leed bij de agrariërs.’

Vertrouwen en contact leggen daar gaat het om. De agrariër moet zijn verhaal willen en kunnen vertellen.

Laagdrempelig platform

Het platform bestaat uit 6 personen: naast enkele agrariërs ook een praktijkmanager van een huisartspraktijk, een sociaal werker en iemand die bij een accountantskantoor heeft gewerkt. Daarnaast werken ze waar nodig is samen met de sociale gebiedsteams, banken, accountantskantoren en gemeenten.

‘Deze groep trekt niet zo makkelijk aan de bel als ze in de problemen zitten. We hopen dat wij laagdrempeliger zijn en dat mensen wel bij ons durven aankloppen waardoor problemen sneller aangepakt kunnen worden.’ Dat beaamt ook Jennien Dijk. Zij is coördinator werk, inkomen en gezondheid van bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Jennien: ‘De gemeente had nauwelijks contact met agrariërs. Het zijn harde werkers die in mindere tijden nog een tandje bijzetten: aanpakken en geen hulp vragen.’

Gevoelig

De erfbetreders hebben een signalerende taak. Het platform wil de drempel naar hulp lager maken, tegelijkertijd ligt het bespreekbaar maken van problemen heel gevoelig. Ook voor de erfbetreders zelf. ‘Het vraagt om een voorzichtige, degelijke aanpak. Vertrouwen en contact leggen, daar gaat het om. De agrariër moet zijn verhaal willen en kunnen vertellen’, zegt Bert Ruitenberg.

Ruitenberg vervolgt: ‘Wie sluit het beste aan, daar kijken we naar. Als de situatie eenmaal bespreekbaar is, zie je dat problemen zich gaan herstellen. Niet dat het ineens is opgelost, daar zijn de problemen vaak te groot voor, maar wel dat er verbetering komt. Vaak is het een combinatie van problemen. Mensen krijgen een psychische en sociale dreun als gevolg van financiële problemen. Zo is de wet- en regelgeving in de veehouderij enorm toegenomen. Ook de lage melkprijs hield even aan, waardoor verschillende bedrijven het zwaar kregen.’

Hulpmiddelen gemeente

De samenwerking tussen de gemeente en het platform versterkt elkaar. Rita Oegema: ‘Wij vertellen de actuele problemen in onze sector en andersom leren we de mogelijkheden vanuit de gemeente kennen.’ Jennien Dijk vult aan: ‘We kunnen als gemeente meer doen voor ondernemers dan vaak wordt gedacht. Zo hebben we de Eurowijzer waar je vragen kan stellen over je financiën en belastingen. Verder zijn het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds er ook voor kinderen van ondernemers om naar sport- en muziekles te gaan.’

Vrij om een vraag te stellen

‘We hebben nog niet heel veel publiciteit aan het platform gegeven, toch weten de mensen ons al wel te vinden. De vindbaarheid moet nog omhoog. Inmiddels is er een website en de flyer verspreiden we bij erfbetredersavonden, huisartspraktijken en binnenkort ook bij fysiotherapeuten’, vertelt Rita Oegema. Jennien Dijk: ‘In de toekomst hopen we dat iedereen zich vrij voelt om een vraag te stellen en dat ze weten waarvoor ze hier terecht kunnen. Dat zal nog enige tijd nodig hebben.’

Tips

  • Sluit als gemeente aan bij om wie het gaat. Werk samen met mensen die regelmatig op het erf komen. ‘Een voerleverancier hebben we als gemeente niet op ons netvlies staan, terwijl dat mensen zijn die nauwe contacten met agrariërs hebben. Een platform als stil leed legt juist die connectie.’
  • Sommige groepen inwoners laten nauwelijks van zich horen als ze problemen hebben. Houd als gemeente je ogen en oren open want de samenleving is zo breed.

Het platform Boer & Toekomst Vechtdal is tot stand gekomen in samenwerking met Stimuland, LTO (landbouworganisatie) Vechtdal, de 3 gemeenten en andere betrokkenen vanuit de gemeenten in het Vechtdal.

Dit interview maakt deel uit van de publicatie Van gebiedsregisseur tot informatieanalist, nieuwe functies in het sociaal domein.

Meer informatie over lokale initiatieven

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjoleinSenior adviseur
Marjolein
de Meijer
Senior adviseur m.demeijer@vilans.nl 06 22 81 02 31
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl