Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Positieve evaluatie samenwerking zorgveld en VWS

4 grote beleidsprogramma’s waarin het ministerie van VWS met het zorgveld heeft samengewerkt, zijn geëvalueerd in het rapport ‘Participeren in partnerships’. Dankzij de partnerships zijn volgens de onderzoekers waardevolle netwerken in de zorgsector ontstaan. Onder andere het beleidsprogramma Waardigheid en trots is onderzocht.

31-07-2018

De afgelopen 15 jaar heeft het ministerie van VWS inhoudelijke partnerships gesloten met
bekende partijen in het zorgveld maar ook met relatieve buitenstaanders uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven om bepaalde beleidsdoelen te halen. Zo ook het programma ‘Waardigheid en Trots voor verpleeghuizen’. De opbrengsten van dit programmaplan zijn volgens de onderzoekers zeer divers van aard. 'Naasten van ouderen beoordelen de zorg in verpleeg- en verzorgingstehuizen met het rapportcijfer 6.8. Het ministerie van VWS ziet dit resultaat als ruim voldoende, maar nog niet genoeg. Wel constateert Motivaction dat er sprake is van veel waardering van bewoners en naasten voor zorgverleners en dat professionals niet alleen goede zorg willen bieden aan ouderen, maar ook trots zijn op hun vak.'

Succes van Waardigheid en trots

Het succes van Waardigheid en trots zit ook in de hoeveelheid zorginstellingen die zich hebben aangesloten bij het programma. Ruim 650 locaties van circa 150 instellingen zijn bezig om een ‘best practice’ te worden. Mede naar aanleiding van een oproep van de staatssecretaris van VWS in mei 2016, sluiten nieuwe instellingen zich na een jaar looptijd van het programma aan.

Monitoring en afrekening

In het algemeen gesteld is er behoorlijk wat enthousiasme over de verschillende samenwerkingsprogramma’s die onderzocht zijn in het rapport. Echter, sommige instellingen zijn af en toe wel teleurgesteld over de monitoring en afrekening op basis van resultaten, bijvoorbeeld bij Waardigheid en trots. 'Deels binnen, deels buiten – en dus parallel aan – de programma’s is er telkens ook een stevige rol voor de inspectie om resultaten inzichtelijk te maken. Het publiceren van een zwarte lijst van instellingen ten tijde van het programma Waardigheid en trots heeft veel negatieve emoties bij instellingen losgemaakt. Dit beïnvloedt het vertrouwen en de gezamenlijke band die is opgebouwd ten tijde van het programma, ook als het inspectieoptreden feitelijk geen deel uitmaakt van de programma-aanpak. Dat heeft effect op het verdere verloop van het programma.'

Download het rapport 'Participeren in partnerships'

Lees meer over Waardigheid en trots

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl