Henk Nies

Henk Nies

Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom

Samen met Institute for Positive Health (IPH) en 8 organisaties in de ouderenzorg starten wij het transitietraject Positieve Gezondheid. Doel hiervan is zorg en ondersteuning passend maken voor de cliënt in plaats van andersom. 

05-04-2016

Andere kijk op gezondheid

In de nieuwste opvattingen over gezondheid is niet langer de afwezigheid van beperking of ziekte het uitgangspunt. Machteld Huber, voormalig huisarts en oprichter van IPH, formuleert het als volgt: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ook de overheid onderschrijft dit. Eén van de speerpunten in de kamerbrief van VWS van februari 2016 is ‘de ondersteuning en zorg voor mensen moet zich voegen naar het leven van deze mensen en niet andersom’.

Wat hebben cliënten nodig?

We willen dit gedachtegoed, dat uitgewerkt is in 6 dimensies van gezondheid, in praktijk brengen, samen met 8 zorgorganisaties: Omring, Vivium, Raphaelstichting, BrabantZorg, Markenheem, Hilverzorg, IJsselheem en Thebe.

Zij delen de visie dat dit inspirerende concept medewerkers helpt bij het (methodisch) handelen en dat het cliënten stimuleert na te denken over wat zij nodig hebben om zo normaal mogelijk te leven, welke ondersteuning daar het beste past en welke rol familie en mantelzorgers daarin vervullen. Met deze samenwerking willen we het concept bevorderen en de deelnemende organisaties ondersteunen bij het verlenen van zorg en ondersteuning vanuit een andere zienswijze.

Machteld Huber: ‘De combinatie van de ruime ervaring van Vilans in deze sector met ons gedachtengoed blijkt nu al heel vruchtbaar te zijn. Een vreugde om hier samen te werken!’

Positieve Gezondheid - Maak zorg passend voor cliënt en niet andersom
Machteld Huber, oprichter IPH en Henk Nies, lid Raad van Bestuur Vilans tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Concept Positieve Gezondheid

Machteld Huber heeft sinds 2009 gewerkt aan de nieuwe, meer dynamische omschrijving van gezondheid, mede op verzoek van ZonMw en de Gezondheidsraad. Volgens haar concept is gezondheid geen statische situatie van compleet welbevinden - zoals in de oude WHO-definitie - maar staan functioneren, veerkracht en zelfregie centraal.

Dit nieuwe concept wordt visueel gemaakt in een spinnenwebdiagram aan de hand van 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden. Zo ontstaat snel inzicht in hoe patiënten hun eigen gezondheid ervaren en op elke punten nog winst te behalen valt.

Meer informatie over positieve gezondheid

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl