Henk Nies

Henk Nies

Rapport domeinoverstijgende samenwerking

Het Europees Sociaal Netwerk (ESN) organiseert vanaf 20 juni de 24ste editie van de jaarlijkse conferentie van Europese Sociale Diensten (ESSC) in Den Haag. De conferentie brengt zo'n 400 internationale senior professionals van verschillende overheidsniveaus, particuliere bedrijven en non-profitorganisaties bijeen.

20-06-2016

De conferentie presenteert de nieuwste trends op het gebied van sociaal beleid, innovatieve praktijken en inzichten uit hoe decentralisatie in Europese landen verloopt. Vilans en het ESN presenteren het onderzoek: 'Integrated social services in Europe. A study looking at how local public services are working together to improve people’s lives'.

Het is een onderzoek naar de samenwerking op het gebied van welzijn, gezondheid, werk en educatie in 17 Europese landen. Het onderzoek schetst redenen voor samenwerking over sectoren. Het gaat in op cliëntparticipatie, organisatie & management, financiering, het meten van uitkomsten, duurzaamheid en overdraagbaarheid. Het onderzoek leverde inzicht in diverse stimulerende en belemmerende factoren voor domeinoverstijgende samenwerking.

Lees het hele rapport (pdf)

'Wat interessant is om te zien, is dat ondanks de verschillen in de Europese landen, we overkoepelend soortgelijke ontwikkelingen vaststellen. Terwijl we snel geneigd zijn om te zeggen, dat de situatie in bijvoorbeeld Nederland uniek is en niet te vergelijken. Het is eerste is waar, het tweede niet. Landen kunnen veel van elkaar leren.' aldus .

The future is local

Via het thema 'The future is local' wordt onderzocht hoe de overheid efficiënter kan samenwerken met lokale gemeenschappen en hun burgers om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Sociale en welzijnsdiensten richten zich steeds vaker op een gedeelde verantwoordelijkheid en begrijpen de noodzaak om burgers te engageren en te betrekken in hun gemeenschappen. Dit vereist de ontwikkeling van een nieuwe aanpak van burgerparticipatie door de toekomstige behoeften van de burgers in kaart te brengen en hen te zien als partners in de ontwikkeling en het aanbod van lokale dienstverlening.

Netwerkfunctie

Het ESN is een Europees netwerk en brengt relevante spelers in het maatschappelijk domein bij elkaar. Het netwerk heeft tot doel om door middel van uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden de dienstverlening van sociale diensten te verbeteren. ESN houdt van 20 t/m 22 juni 2016 het jaarcongres in het Worldforum in Den Haag. ESN organiseert het jaarcongres in samenwerking met het Nederlandse EU-voorzitterschap (ministeries van VWS en SZW). Meer informatie en aanmelden via de website van European Social Network.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl