Jennie Mast

Jennie Mast

Professionalisering maatschappelijke gezondheidszorg stap dichterbij

25 zorgorganisaties hebben vervolgstappen gezet om te werken aan een landelijke professionele standaard voor de (wijk)verpleging, vanuit een invalshoek van maatschappelijke gezondheidszorg. Dit deden zij tijdens een invitational conference op woensdag 1 oktober. De organisaties lopen warm voor Omaha System als classificatie.

03-10-2014

Verkenning en vervolgstappen

De afgelopen weken zijn de mogelijkheden van het Omaha System verkend en vergeleken met andere systemen. Er is een gezamenlijke visie beschreven over het nut en de noodzaak van een gezamenlijke classificatie, de mogelijkheden van het beheer in de toekomst en een ontwerp van een invoeringstraject voor individuele zorgorganisaties. De aansluiting met de indicatiestelling en de certificering van ICT-leveranciers en opleiders is onderdeel van de invoering. Deze visie en de vergelijking van classificaties is op 1 oktober 2014 besproken met de betrokken bestuurders. Het visiedocument is door geïnteresseerde zorgorganisaties op te vragen bij Vilans. Bekijk ook de vergelijking van de classificaties.

Ervaringen uit de praktijk

Het Omaha System is niet nieuw in het zorglandschap. Tijdens de bijeenkomst hebben Amstelring en Vivium Zorggroep hun praktijkervaringen gedeeld. Bij Amstelring kwamen zorgprofessionals zelf met het initiatief om een kwaliteitsimpuls te geven aan het methodisch handelen. Per 1 januari werken alle 60 teams van Amstelring met het Omaha System. Een medewerker: “Eindelijk een methode die iets toevoegt aan onze professionaliteit en waar we ook goede feedback van krijgen”.

Ook zorgprofessionals van Vivium Zorggroep reageerden positief. Ze waren vooral enthousiast over de taal, het verkregen inzicht in interventies en de facilitering van uitwisseling binnen de teams.

Landelijk draagvlak

De kerngroep, bestaande uit onder andere bestuurders van Amstelring, Zorgaccent, Hilverzorg, Vivium Zorggroep, Buurtzorg Nederland en Vilans, heeft verdiepende contacten gehad met diverse landelijke organisaties, aanbieders van thuiszorg en intramurale zorg en met enkele gemeenten en wetenschappers. Ook Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ ondersteunen het initiatief. ZN vindt standaardisatie belangrijk om de positie van de wijkverpleegkundige te versterken naast de huisarts. Ook ActiZ wil toewerken naar een landelijke professionele standaard (wijk)verpleging met Omaha als vertrekpunt. Niet alleen voor de wijkverpleging, maar ook voor de intramurale verpleegkundige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. ActiZ vindt het daarom belangrijk af te stemmen met V&VN.

Vervolgstappen

De komende maand wordt een onafhankelijk bestuur gevormd van de stichting die Omaha System beheert en de implementatie ondersteunt. Ook wordt uitgewerkt wat het vraagt van organisaties om met Omaha System te gaan werken. Tevens worden overleggen met partijen als VWS en ActiZ gevoerd voor een goed vervolg. Eind november organiseren we een nieuwe bijeenkomst. Dan zullen de betrokken bestuurders een intentieverklaring ondertekenen.

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl