Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Nieuw programma stimuleert bewust gebruik psychofarmaca

'Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ is het nieuwe landelijke programma om bewuster om te gaan met gedragsmedicatie bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Tijdens de startbijeenkomst kwamen 250 artsen, psychologen, orthopedagogen, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals, medewerkers van zorgkantoren en mantelzorgers bij elkaar.

22-01-2016

Voldoende alternatieven

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen regelmatig psychofarmaca ofwel gedragsmedicatie als ze onbegrepen gedrag vertonen. Vaak onnodig, want er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Uit de die wij eerder deden met 4 organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca met veel minder problemen gaat dan vaak van te voren verwacht.

Nieuw programma stimuleert bewust gebruik psychofarmaca

Bewust gebruik psychofarmaca

Doel van het nieuwe programma is om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Wij werken daarin samen met onderzoekers van UMCG en Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie.

Video psychofarmaca

In deze video is te zien dat bewust gebruik van psychofarmaca enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. 1 mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets wat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren.

10 uitgangspunten

Tijdens de startbijeenkomst gaven we de onderzoekers uitleg over het programma. Ook vond de officiële overhandiging aan het veld plaats van de voor het gebruik van psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met experts uit de ouderen- en gehandicaptenzorg. Het overzicht is bedoeld voor zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, managers en andere personen werkzaam in de intramurale ouderenzorg.

Toolkit bewust gebruik psychofarmaca

30 zorgorganisaties worden intensief begeleid en gemonitord. Daarnaast kunnen organisaties zelf aan de slag. We ontwikkelden voor het programma een toolkit voor zorgprofessionals. Ook organisaties die niet deelnemen aan het programma kunnen de toolkit, die gedurende het programma wordt aangevuld, gebruiken.

Meer informatie over gedragsmedicatie

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl