Annemarie Koopman

Annemarie Koopman

Programma ‘Samen Beslissen met hulp van TOPICS-SF’ van start

Vijf afdelingen Geriatrie in ziekenhuizen gaan dit voorjaar persoonlijke uitkomstinformatie gebruiken om samen beslissen te bevorderen met ouderen die meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd hebben. Zij doen dat met behulp van het meetinstrument TOPICS-SF en het gespreksmodel rondom Samen Beslissen.

20-02-2019

TOPICS-SF is een verkorte vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en daardoor de gezondheidssituatie van ouderen. Bij positieve evaluatie van de invoering op de vijf afdelingen wordt deze werkwijze daarna verspreid naar andere afdelingen, organisaties en/of sectoren. Tijdens een inspiratiesessie in Utrecht maakten de deelnemende ziekenhuizen kennis met elkaar en brachten zij in kaart hoe de invoering moet gaan verlopen. Het programma, dat twee jaar loopt, wordt gefinancierd door Zorginstituut Nederland.

Meer voldoening

Onderzoek wijst uit dat ouderen zich door ‘samen beslissen’ zekerder voelen over de keuzes die zij maken, gemotiveerder zijn om de behandeling vol te houden en minder vaak kiezen voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten.

Kwaliteit van leven verbeteren

‘Bijzonder aan het programma is dat het gespreksmodel ‘Samen Beslissen’ wordt gecombineerd met meetresultaten, de uitkomsten van de TOPICS-SF’, zegt Ruth Pel, die promotieonderzoek doet naar samen beslissen. ‘Dat komt de kwaliteit van leven ten goede. Ons doel is dat we aan het einde van het programma in heel Nederland die zorg en ondersteuning aan onze ouderen geven die aansluit bij wat zij zelf belangrijk vinden.’

Belang van Samen Beslissen

In eerste instantie gaan vijf ziekenhuizen aan de slag met de invoering van het gespreksmodel: Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Elisabeth-TweeStedenziekenhuis (Tilburg), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam), Radboudumc (Nijmegen), en Spaarne Gasthuis (Haarlem). De bij de inspiratiesessie aanwezige task forces (geriaters, AIOS’en, verpleegkundigen en ondersteuners) van de ziekenhuizen onderschrijven het belang en de waarde van samen beslissen: ‘Je praat op een ander niveau dan gewoonlijk met patiënten over hun kwaliteit van leven. En ja, daar horen best heftige vragen bij.”

In het programma werken samen: Vilans, KBO-PCOB, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de werkgroep TOPICS-MDS en de geriatrische afdelingen van de vijf ziekenhuizen.

Lees meer over Samen Beslissen

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemarieExpert
Annemarie
Koopman
Expert a.koopman@vilans.nl 06 22 45 12 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl