Project RESILIEN-T voor veerkracht van thuiswonende ouderen

Hoe zorg je ervoor dat mensen met lichte geheugenproblemen langer thuis kunnen wonen? Het project RESILIEN-T onderzoekt samen met ouderen waar zij behoefte aan hebben en ontwikkelt een platform om in hun wensen en behoeftes te voorzien.

23-05-2019

Het project voeren we samen met onder andere Europese partners uit. RESILIEN-T kan immers bijdragen aan het kunnen blijven leveren van goede zorg, ondanks vergrijzing  en ‘tekort aan zorgpersoneel’. Problemen die ook in andere landen spelen. ‘Resilient’ betekent veerkracht, een belangrijk element om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.

Geheugenproblematiek aanpakken

‘Door te coachen op het gebied van beweging, goed eten, sociale contacten en het trainen van het geheugen, kan deze veerkracht worden versterkt,’ vertelt Vilans-onderzoeker Lisa Abdel Alim. ‘Zo kunnen ouderen hun gezondheid zelf managen. Daarnaast kunnen ze door een verandering in leefstijl hun geheugenproblematiek aanpakken en verergering hiervan uitstellen of voorkomen. Met RESILIEN-T gaan we ook kijken naar de inzet van andere technologieën. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we wearables en activity-monitoring eveneens aan het platform gaan koppelen als dit in behoeftes kan voorzien.’ 

Ouderen kunnen door een verandering in leefstijl hun geheugenproblematiek positief beïnvloeden.

In samenwerking met Careyn en Compaan

‘Het onderzoek en het ontwikkelen van het platform doen we in Nederland in samenwerking met een zorgorganisatie en een productontwikkelaar. Zo heeft Compaan een gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen ontwikkeld waar dan een app op geplaatst kan worden. Careyn zorgt voor de benodigde expertise. Want het is soms lastig te herkennen bij wie er sprake is van lichte geheugenproblematiek en wie we dus in ons onderzoek moeten betrekken.’ 

Welzijn belangrijk

‘Aandacht voor welzijn is daarnaast een belangrijke factor als het gaat om veerkracht,’ vertelt Regina Krijger die namens Careyn betrokken is. ‘Daar hebben we dan ook een breed aanbod in. Zo kunnen thuiswonende ouderen ook bij ons terecht voor geïndiceerde dagbesteding.’ Ze is voorzichtig in het aangeven wat ze op het platform graag terug zou willen zien. ‘Want het gaat juist om de behoeftes van de ouderen zelf, dat kun je beter niet van tevoren gaan invullen.’

Aandacht voor welzijn is een belangrijke factor als het gaat om veerkracht.

Voordelen voor de oudere

Toch heeft Krijger wel ideeën over wat het zou kunnen opleveren. ‘Het zou mooi zijn als een mantelzorger straks bij zijn vader over de vloer komt en dan op de tablet ziet dat zijn vader bijvoorbeeld woensdag mee kan doen aan het zangkoor. Of dat de wijkverpleegkundige door beeldverbinding straks contact opneemt met de oudere om aan te geven dat er om 11:00 uur weer medicatie moet worden ingenomen. De cliënt hoeft dan niet onnodig thuis te blijven omdat de wijkverpleegkundige hiervoor langskomt. En voor de wijkverpleegkundige scheelt dat tijd.’

Samenwerken met ouderen en mantelzorgers

Abdel Alim: ‘Met tien koppels die bestaan uit mantelzorgers en ouderen, zijn we momenteel in gesprek. Wat gaat goed? Waar maken ze zich zorgen over? Wat is voor hen belangrijk om zelf te kunnen blijven doen? De behoeftes zijn erg verschillend. Sommige ouderen willen niet geconfronteerd worden met de dingen die minder goed gaan. Anderen zijn juist actief op zoek naar methodes om hun gezondheid te verbeteren. Als we een goed beeld hebben van hun behoeftes op gebied van gezondheid en ondersteuning, willen we in co-creatie met de ouderen en mantelzorgers het platform gaan ontwerpen.’

Gebruik maken van internationale kennis

‘De internationale samenwerking levert tenslotte veel op. We werken met partners uit Italië, Zwitserland en Canada. Zo maak je ook goed gebruik van kennis. Zo heeft de ene partner veel verstand van het ontwerpen en ontwikkelen van een platform en de andere weer meer ervaring met het doen van onderzoek op het gebied van lichte geheugenproblemen. Ook de verschillen in behoeftes zijn interessant. Zo zou het kunnen dat in Italië de kwaliteit van voeding weer meer telt dan elders en dat Italiaanse ouderen een aanbod daarin erg belangrijk vinden.’

Internationaal samenwerken levert veel op. Je benut elkaars kennis.

AAL-project

Resilien-T is een AAL-project, een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Doel van het AAL-programma is het ontwikkelen én op de markt brengen van innovatieve, op ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen en hun omgeving.

Lees meer over technologische ontwikkelingen

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl