Marcel Klein

Marcel Klein

Vilans stelt ook protocol injecteren Moderna-vaccin vrij beschikbaar

In navolging van het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin stelt Vilans nu ook het protocol voor het toedienen van het Moderna-vaccin beschikbaar. Beide protocollen zijn vrij te downloaden op onze website. Met de protocollen voor beide vaccins hebben zorgprofessionals een betrouwbare basis om op terug te vallen.

12-01-2021

Download het protocol

‘We zijn blij dat we nu ook het protocol voor het juist klaarmaken en toedienen van het Moderna-vaccin beschikbaar kunnen stellen,’ aldus Marleen Versteeg, adviseur bij Vilans. ‘Nu beide protocollen beschikbaar zijn, hebben zorgprofessionals een betrouwbare basis om op terug te vallen.’

NB De stockfoto bij dit artikel dient ter illustratie en geeft niet het daadwerkelijke vaccin weer.

Inspelen op actualiteit

Het Moderna-vaccin is op 6 januari goedgekeurd door het beoordelingscomit√© van het Europees medicijnagentschap EMA. Versteeg: ‘Toen in december duidelijk werd dat het Moderna-vaccin naar alle waarschijnlijkheid snel goedgekeurd zou worden, zijn we gaan kijken of we het protocol konden ontwikkelen. We konden terugvallen op het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin, dat al in ontwikkeling was. Door goed in te spelen op de actualiteit hebben we nu twee betrouwbare documenten waarmee zorgprofessionals direct aan de slag kunnen.’  

Database

Aan het schrijven van een Vilans-protocol werken minimaal drie personen. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en literatuur. Daarnaast wordt een uitgebreid netwerk van experts geraadpleegd. Inmiddels bevat de protocollen-database van Vilans ruim 400 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Ruim 550 organisaties maken gebruik van de database.

Vernieuwde omgeving

Sinds dit jaar is de protocollendatabase van Vilans volledig vernieuwd. Met die nieuwe omgeving, die tot Mijn Vilans Protocollen is gedoopt, hebben verpleegkundigen en verzorgenden vanaf ieder device direct toegang tot onze protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Abonnees gaan de komende maanden een voor een over naar de nieuwe omgeving.

NB Zowel het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin als het Moderna-vaccin staan vanwege een storing nog niet in het portaal.

Download het protocol

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl