Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Raad van Ouderen gaat minister adviseren over ouderenzorg

Tijdens een bijeenkomst van het Pact voor de Ouderenzorg heeft minister Hugo de Jonge (VWS) donderdag 11 oktober de Raad van Ouderen opgericht. Deze raad bestaat uit ouderen die ook in de eigen regio actief waaronder clientraden of andere ouderennetwerken. Zij gaan het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg adviseren. Bovendien vragen ze aandacht voor alle relevante thema’s die met een hoge leeftijd te maken hebben. Onder het motto: niet praten óver ouderen, maar mét ouderen.

12-10-2018

‘Het gaat over een herwaardering van ouderen in de samenleving’, zegt minister De Jonge. ‘We hebben een staat van welvaart bereikt waarin veel meer mensen veel ouder worden. In 2030 zijn er 800.000 meer 75-plussers dan nu. Oudere mensen zijn de nieuwe speelgeneratie en dat betekent dat we als maatschappij ons beter op hen moeten inrichten. Over hoe we zorg en ondersteuning het beste vorm kunnen geven, gaat deze door BeterOud samengestelde Raad van de Ouderen ons adviseren.’

We moeten ons als maatschappij beter inrichten op oudere mensen.

Meedenken over zorg en ondersteuning voor ouderen

De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

  • Het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen
  • Meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg
  • Het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen
  • Het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Pact voor de Ouderenzorg

Samen met zo’n 40 andere partijen sloot minister Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl