Sabine Timmer

Sabine Timmer

Regeltaken eenvoudiger maken helpt mantelzorger

Het organiseren van zorg is vaak een hele opgave voor mantelzorgers. Want waar moeten ze bijvoorbeeld beginnen? Waar kunnen ze terecht en wat moet er allemaal geregeld worden? Dat kan beter, vonden de deelnemers van Denktank IZO, die het Zorginstituut Nederland in juni 2018 organiseerde.

29-06-2018

Uitwisselen van informatie

Mantelzorgers hebben vaak met verschillende instanties te maken, veelal met ingewikkelde afkortingen en ze kunnen heel druk zijn met iedereen informeren. Het thema van de Denktank IZO was dan ook: ‘Administratieve en ingewikkelde regeltaken vergemakkelijken voor mantelzorgers zodat zij hun aandacht zoveel mogelijk op hun naaste kunnen richten.’

‘We willen dat mantelzorgers zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de beschikbare tools, zodat zij hun aandacht kunnen besteden aan de echt belangrijke dingen.’

Betere informatievoorziening

Zo'n 90 deelnemers – mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgkantoren – hielden zich bezig met de vraag hoe kunnen we de informatievoorziening en informatie-uitwisseling verbeteren zodat de cliënt en mantelzorger zo goed mogelijk ondersteund worden?

Bekijk een impressie van de Denktank IZO in deze video.

Digitale hulpmiddelen

Tijdens de denktank hielden de deelnemers zich bezig met verschillende thema’s rondom mantelzorg en hun informatiebehoefte. Vilans-adviseurs Sabine Timmer en Rozemarijne Jeuring faciliteerden een van de workshops: ‘In onze workshop Mantelzorg 2.0 deelden we met de deelnemers veel mooie voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Zo zijn mantelzorgers vaak niet goed op de hoogte van de verschillende digitale tools en instrumenten, terwijl zij daar wel enorm mee geholpen zijn. Bijvoorbeeld om snel overzicht te krijgen van afspraken of om samen een dagboek bij te houden.’

‘We hebben er gezamenlijk wat in te doen om te zorgen dat mantelzorgers nu en in de toekomst wel zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de beschikbare tools, zodat zij hun aandacht kunnen besteden aan de echt belangrijke dingen.’

Lees het verslag van Denktank IZO.

Bekijk de posters van de workshop Mantelzorg 2.0 (pdf):

Wilt u ook een Denktank bijwonen? De volgende Denktank IZO is op 20 november 2018.

Meer informatie over digitale communicatie

Meer informatie? Neem contact op met:

SabineSecretaris raad van bestuur
Sabine
Timmer
Secretaris raad van bestuur s.timmer@vilans.nl 06 22 81 04 14
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl