Regionale samenwerking de basis van speciale corona-thuiszorgteams

Zorgaanbieder Omring zet sinds begin april speciale corona-thuiszorgteams in voor de verpleging thuis van cliënten met COVID-19 of een vermoeden daarvan. Ze werken hiervoor regionaal samen met Wilgaerden en Woonzorggroep Samen. De inzet van deze teams moet ziekenhuizen, huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen ontlasten en ook de kans op verspreiding van het virus verkleinen. Jolanda Buwalda, bestuurder bij Omring: 'We hebben ervoor gekozen om de bestaande zorginfrastructuur te benutten en er niet een nieuwe structuur naast te bouwen, zodat routines in stand kunnen blijven. En dat blijkt productief.'

11-05-2020

Van oudsher heeft Omring in de regio een coördinerende rol: de coördinatiepunten van de ELV-bedden, de triage, doorgeleiding en het monitoren daarvan, maar ook verzorgt Omring de avond-, nacht- en weekenddiensten. Buwalda: 'We werkten graag samen en de lijnen zijn kort. Sinds de coronacrisis overleggen we dagelijks op bestuurlijk niveau met alle VVT-organisaties in Noord-Holland Noord over tal van zaken. Van persoonlijke beschermingsmiddelen tot testen, veilig opnamebeleid, dagbesteding, bezoekregelingen en de corona-units. En zo ook over het al dan niet starten met corona-thuiszorgteams. We hebben gekeken of dat echt nodig is en of het rendabel is.'

Coördinatie en afstemming

Buwalda: 'Het was belangrijk om met elkaar te bedenken hoeveel teams er nodig zijn, hoe we de triage doen en hoe we de samenwerking met de driehoek huisartsen, ziekenhuis en de corona-units vormgeven. Omring draagt zorg voor de coördinatie met betrekking tot contact en aanmelding van cliënten. Dit zorgt voor efficiëntie en helderheid voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners. Met onze Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) starten we nu ook met een corona-revalidatieprogramma, zowel intramuraal als ambulant. We zijn, als thuiszorgorganisatie, een soort Haarlemmerolie tussen transmuraal en intramuraal, met de indicatiefunctie en de disciplinemix in de wijk en op de achtergrond de specialist ouderengeneeskunde zo nodig naast de huisarts.'

We zijn als Omring een soort Haarlemmerolie tussen transmuraal en intramuraal.

Vrijwilligers

Melanie Doef is verpleegkundige in zo'n corona-thuiszorgteam: 'Er is gepeild wat de interesse bij iedereen was om een bijdrage te leveren in deze corona-thuiszorgteams. Een flink aantal collega’s met mij gaf meteen aan de drive te hebben om daar een steentje aan bij te dragen. Al snel waren er zelfs meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. En mocht het nodig zijn om op te schalen, staan er ook nog mensen klaar vanuit Wilgaerden en Woonzorggroep Samen. Over animo niets te klagen dus!'

Er zijn voor de corona-thuiszorgteams meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Volop animo dus!

Goed beschermd

Buwalda: 'Met beschermingsmiddelen hebben wij nooit een probleem gehad. Alleen nu met schorten met lange mouw, maar dat lijkt landelijk een probleem. We hebben collega's gelukkig nooit zien stressen of ze hun werk wel voldoende beschermd konden doen.' Doef: 'Voordeel van de corona-thuiszorgteams is natuurlijk ook dat je heel gericht aan deze personen de beschermende middelen kunt geven. Wij voelen ons zeker genoeg beschermd, iedereen heeft voldoende materialen en we gaan daar op een efficiënte manier mee om. Zolang je weet dat je beschermende middelen tot je beschikking hebt en hoe je die op de juiste manier moet gebruiken, is de kans op het overdragen van het virus minimaal en bestaat er ook geen angst om cliënten te besmetten.'

We hebben gelukkig collega's nooit zien stressen of ze hun werk wel voldoende beschermd konden doen.

Indrukwekkende ervaringen

Buwalda: 'De impact van het zorgen voor zwaar zieke coronapatiënten is op de collega’s in de wijk echt groot. Je ziet het lijden van dichtbij en het traumatiserende effect van de ziekte op sommige mensen. Ze zijn soms dagen kwijt uit hun bestaan of hebben zelfs een bijna-doodervaring meegemaakt. Zulke situaties schud je niet zomaar van je af.' Doef: 'Het grillige en onvoorspelbare beloop van corona kan heel indrukwekkend zijn. Ook zijn er mensen die niet naar een IC willen, niet meer beademd of behandeld willen worden en die thuis willen blijven. Dat heeft dan niet altijd een goede afloop. Dat maken we ook mee, dat is heftig, maar het is ook wel weer heel mooi om er voor deze mensen te kunnen zijn.'

Je ziet het lijden van dichtbij en het traumatiserende effect van de ziekte op mensen. Dat is heftig.

Steun

Doef: 'We hebben veel steun aan elkaar. We zorgen ervoor dat we goed met elkaar blijven communiceren. We zien dezelfde cliënten dus we kennen de situatie. We maken het allemaal van heel dichtbij mee. Het is fijn om het daar met elkaar over te kunnen hebben.' Buwalda: 'Het helpt enorm dat het een verbijzonderd team is en dat het ook echt de tijd heeft voor cliënten. Dat er bijvoorbeeld tijd is om dingen uit te zoeken, want veel kennis moet nog verworven worden. Mentale ondersteuning is beschikbaar via onze GZ-psychologen en bedrijfsartsen die stand-by staan. En waar nodig, schakelen we een psychotrauma-team in. We propageren proactief om daar gebruik van te maken, bijvoorbeeld via onze dagelijkse corona-nieuwsupdate, opdat mensen niet vergeten aan zichzelf te denken.'

We maken het van heel dichtbij mee. Het is fijn om het daar met elkaar over te kunnen hebben. We hebben veel steun aan elkaar.

Kennis in de coronacrisis

Doef: 'We hebben onderling veel contact met elkaar. We delen onze kennis en denken met elkaar na over hoe we de zorg het beste vorm kunnen geven. Er wordt heel veel geschreven over corona. Artikelen en beschikbare kennis delen wij met elkaar via Microsoft Teams.' Buwalda: 'Waardevol hoe Vilans in deze crisis in korte tijd relevante informatie en kennis beschikbaar heeft gemaakt, ook op instructieniveau, over kwaliteit en veiligheid, digivaardigheid en technologie, samenwerken in de regio, maar bijvoorbeeld ook over de impact op zorgprofessionals. Vanuit mijn rol in de raad van toezicht van Vilans zie ik aan de bezoekersaantallen op vilans.nl en de kennispleinen dat dit breed gewaardeerd wordt. Vilans is een soort anker en geeft ‘guidance’. Richtlijnen en kennis zijn zeker nu heel belangrijk. Zorgprofessionals moeten weten wat ze kunnen doen en wij weten dat ze doen wat ze kunnen.'

Auteur: Rinske de Waard

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl