Else Stapersma

Else Stapersma

Help registratielasten in gehandicaptensector verminderen

Zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? In de ouderenzorg bleek veel onduidelijkheid over wat wel en niet geregistreerd moet worden. Het vermoeden bestaat dat het in de gehandicaptensector niet anders is. Daarom werken we momenteel aan een overzicht van wettelijk verplichte registraties voor de gehandicaptensector.

04-05-2016

Het overzicht moet zorgmedewerkers en zorgaanbieders helpen om bepaalde registraties ter discussie te stellen en zo mogelijk te laten varen. Om dit overzicht te kunnen maken hebben we uw input hard nodig. Helpt u ons bij een eerste inventarisatie? Van welke registratie twijfelt u of deze wel of niet wettelijk verplicht is?

Help registratielasten in gehandicaptensector verminderen

Onnodige registraties ouderenzorg

Eerder ontwikkelden we in het kader van het programma Aanpak Verspilling in de zorg tools om teams in de ouderenzorg te helpen met het afschaffen van onnodige registraties. De en het in de intramurale ouderenzorg worden enorm gewaardeerd door het veld. Voor ons aanleiding om te kijken of we ook de gehandicaptenzorg met dergelijke tools kunnen helpen met het terugdringen van onnodige registraties.

Meer informatie over registratielasten

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl