Else Stapersma

Else Stapersma

Registratielasten terugdringen: wat doen wij?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde op 23 mei een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij zorgverleners en draagt niet bij aan hun werkplezier. Dat moet anders vindt het ministerie van VWS. Daarom presenteerde het ministerie samen met de sector een actieplan. Wat doen wij om de registratielasten terug te dringen?

25-05-2018

Senior adviseur Else Stapersma en expert op het thema administratieve lasten vertelt: ‘Wij hanteren 3 uitgangspunten: kijk kritisch naar registraties, benut kwaliteitsregistraties om de zorg voor de cliënt te verbeteren en organiseer registraties efficiënter of schaf onnodige registraties af. Daarvoor heeft Vilans verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, samen met zorgmedewerkers en partijen als V&VN, VGN, BTN en Zorgverzekeraars Nederland.’

Meer tijd voor zorg

Een mooi voorbeeld vindt zij de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’, die al meer dan 9.000 keer werd gedownload: ‘De toolkit helpt teams onnodige registraties in kaart te brengen, het gesprek te voeren over nut en noodzaak van de registratie en leert teams regels en registraties verantwoord op te ruimen of anders te organiseren. We organiseren ook regelmatig bijeenkomsten waarbij teams leren om zelf aan de slag gaan met het hulpmiddel en deze binnen hun organisatie in te zetten. Al meer dan 30 zorgorganisaties bezochten zo’n bijeenkomst. De volgende bijeenkomsten staan gepland voor 3 juli en 27 september.’ Bijeenkomsten gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Download de toolkit

Weet wat je meet

‘Ik hoor of zie nooit iets terug van wat ik allemaal registreer is een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast’ vervolgt Else Stapersma. ‘Daarom heeft Vilans met V&VN de tool 'Weet wat je meet' ontwikkeld. Die helpt zorgteams wél iets te doen met metingen en registraties en hiermee de zorg voor de cliënt te verbeteren.'

Download de tool 'Weet wat je meet'

Welke tools zijn er?

Samen met partners als de V&VN, VGN, BTN, Zorgverzekeraars Nederland ontwikkelden wij de volgende instrumenten:

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl