Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Reisadvies voor 2030: ‘Vraagstuk ouderenzorg is zo groot; alle partijen zijn nu aan zet’

Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is er dringend behoefte aan nieuwe woonvormen. Dat schrijft een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Wouter Bos in het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’, dat vorige week is aangeboden aan minister Hugo de Jonge (VWS). Vilans-bestuurder Mirella Minkman werkte als commissielid mee aan het advies.

21-01-2020

Minkman: ‘We signaleren een aantal knelpunten in het rapport. Zo is er het tekort aan zorgpersoneel en neemt de druk op mantelzorgers toe. Gemeenten en corporaties moeten meer doen om voldoende geschikte woningen te realiseren voor ouderen. Tegelijkertijd zijn er ook mogelijkheden. Maar alles opgeteld is het vraagstuk zo groot, dat echt alle partijen nu aan zet zijn, van de burgers zelf tot aan de ministeries’.

Gemeenten en corporaties moeten meer doen om voldoende geschikte woningen te realiseren.

Digitaal wordt de norm

Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren 80 flink gestegen. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent. Aangezien de bevolking de komende 10 jaar verder veroudert, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen, aldus de commissie.

Samenwerking moet de prioriteit krijgen boven keuzevrijheid en concurrentie.

Minkman: ‘Er moeten flinke stappen worden genomen om de zorg op peil te houden. Door meer woningen te bouwen en verbouwen, maar ook door ouderen bijvoorbeeld meer gebruik te laten maken van digitale technieken. Digitaal wordt de norm is ons advies. En gezien de beperkte financiële middelen en de krappe arbeidsmarkt moet samenwerking de prioriteit krijgen boven keuzevrijheid en concurrentie. Dat betekent wat voor de organisatie en inrichting van de zorg voor ouderen’. Over de inrichting van zorg en de schaal van samenwerking, schreef Minkman onlangs een paper in het International Journal of Integrated Care en een blog op Skipr.

Verantwoordelijkheden ook bij de burger

De commissie, die sinds eind 2018 de zorg voor thuiswonende ouderen onder de loep nam, legt naast een oproep aan partijen ook verantwoordelijkheden bij de burger zelf. ‘We wilden geen advies schrijven waar de euro’s vanaf druipen’, zei Bos in een toelichting aan het ANP. ‘De betaalbaarheid van de zorg is nu al een probleem, we kunnen niet anders dan die in ogenschouw nemen.’

De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de 4 principes van de REIS:

  1. Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
  2. Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
  3. Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
  4. Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

De reiscommissie gaat de komende twee maanden benutten om reflecties op het rapport op te halen, zodat deze gewogen en meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke versie van het rapport dat gepland staat voor deze zomer.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl