Frans van Zoest

Frans van Zoest

Rekenhulp steun in de rug voor valpreventie in regio Noord-Limburg

Zo’n twee jaar geleden heeft regio Noord-Limburg laten uitrekenen wat werken aan valpreventie kan opleveren. Niet alleen aan gezondheidswinst en vitaliteit bij ouderen, maar ook aan besparingen voor gemeenten en verzekeraars. De regio is van plan de komende jaren te innoveren met een zogeheten Health Impact Bond (HIB) Valpreventie.

20-12-2018

Uit berekeningen van VeiligheidNL kwam naar voren dat van alle kosten die veroorzaakt worden doordat mensen ongelukkig ten val komen, een kwart bespaard kan worden met preventieve maatregelen. Als de regio Noord-Limburg voor 5 jaar investeert in een effectieve valpreventie-aanpak, levert dat verdeeld over 10 jaar vanaf de start 880.000 euro op. 

Kosten en besparingen

Kosten en besparingen van goed opgezette valpreventie kunnen dankzij de nieuwe Rekenhulp Valpreventie van VeiligheidNL, Vilans en Erasmus MC voortaan door iedereen eenvoudig berekend worden. De rekenhulp is gebaseerd op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die het Erasmus MC in opdracht van ZonMW opstelde.

Horst aan de Maas

Wethouder Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas vertelt: ‘Die berekening heeft aan de onderhandelingstafel van regio Nood-Limburg met de zorgverzekeraars echt de ogen geopend. Het kwam hier als sluitstuk op een valpreventiepilot in gemeente Horst aan de Maas. Hierin hebben we vanuit de eerste lijn samen met fysiotherapeuten en andere partners mooie resultaten behaald. De rekenhulp levert overtuigende cijfers dat je met een structurele aanpak niet alleen belangrijke gezondheidswinst boekt, maar ook kosten bespaart waarmee je de investeringen ruimschoots kan terugbetalen aan deelnemende partijen. Dit was voor deze regio de reden dat we gaan inzetten op structurele valpreventie bij thuiswonende ouderen via een Health Impact Bond. Naast de gemeenten en VGZ hebben we ook al zicht op een serieuze investeringspartner.'

Uw rendement in beeld

Met een HIB Valpreventie investeren private partijen in kostenbesparende, effectieve interventies en ontvangen zij bij succes hun investering met rendement terug:

Spannend jaar

Nu de verzekeraar en de regio klaar staan om vol in te zetten op valpreventie met een HIB, wordt 2019 een spannend jaar. Op de Laak: ‘We hebben de ambitie om in 2025 de gezondste regio van Nederland te zijn en valpreventie is een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Het ziet er hoopvol uit, maar we hebben in de kwartiermakersfase nog belangrijke gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld met het ziekenhuis, waar als het goed is een flink deel van de besparingen terechtkomen. Immers, als eerstelijnspartijen, fysiotherapeuten en gemeenten valincidenten weten te voorkomen, is er minder ziekenhuiszorg nodig. Deze besparingen moeten we wel kunnen vrijmaken om de investeerder terug te betalen. Ik denk dat dit kan lukken want het ziekenhuis heeft er immers ook baat bij, in de vorm van bedden die sneller beschikbaar komen.’ 

De regio verdient een groot compliment dat ze valpreventie zo hoog op de agenda heeft staan!

Vilans en VeiligheidNL gaan de regio begeleiden bij het uitwerken van deze eerste HIB Valpreventie in Nederland. Adviseurs Frans van Zoest (Vilans) en Merei Lugtenberg (VeiligheidNL): ‘We hebben in 2017 een haalbaarheidsstudie verricht en geconcludeerd dat er nog wel enkele uitdagingen zijn te tackelen, maar dat het er veelbelovend uitziet.’ Betrokken Vilans-bestuurder en bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Henk Nies gaat ervoor: ‘De regio verdient een groot compliment dat ze valpreventie hoog op de agenda heeft staan en dit experiment met elkaar wil aangaan!’

Lees meer over valpreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl