Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Richtlijnen RIVM voor beschermingsmiddelen aangepast

Het RIVM heeft de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast. Bij cliënten met verdenking op corona dienen nu altijd beschermingsmiddelen gedragen te worden. Ook is het preventief dragen van het mondneusmasker opgenomen in de geheel herziene richtlijn. De richtlijn geldt voor de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

19-11-2020

Laatste update: 19 november

Deze richtlijn vervangt twee eerdere richtlijnen, namelijk: 'PBM buiten het ziekenhuis', en 'Beleid PBM voor de wijkverpleging'.

Beschermingsmiddelen bij verdenking corona

Belangrijk verschil ten opzichte van eerdere richtlijnen is het beleid dat het mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen bij cliënten met (verdenking op) corona altijd gedragen moeten worden. Eerder was deze verplichting alleen van toepassing als het niet mogelijk was om 1,5 meter afstand te bewaren. Zorgmedewerkers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken vanaf het moment dat zij de kamer of ruimte waar de patiënt met (verdenking op) COVID-19 verblijft betreden. PBM bestaan uit:

  • Een chirurgisch mondneusmasker type IIR
  • Oogbescherming (spatbril of face-shield)
  • Schort met lange mouwen, spatwaterdicht
  • Wegwerphandschoenen

Preventief gebruiken mondneusmasker

Een andere wijziging gaat over het preventief gebruiken van een mondneusmasker. In de richtlijn staat: Bij een verhoogde incidentie van COVID-19 in een regio (vanaf inschalingsniveau ‘zorgelijk') dienen zorgmedewerkers in een verpleeghuis preventief ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II te dragen. Overige instellingen voor langdurige zorg maken de keuze voor het preventief dragen van een mondneusmaskers per woonunit, afdeling of locatie op basis van een risicoafweging. Gebruik daarvoor het document Preventief gebruik mondneusmaskers langdurige zorg van de Rijksoverheid. Daarin staan de factoren beschreven die van belang zijn bij deze risicoafweging. 

Ook in de wijkverpleging dienen medewerkers vanaf inschalingsniveau 'zorgelijk' preventief ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II te gebruiken. Momenteel is het inschalingsniveau in heel Nederland 'zorgelijk'. 

Wanneer is er sprake van verdenking op corona? 

In de richtlijn staat: Er wordt gesproken van een verdenking als de patiënt klachten heeft die passen bij COVID-19 en/of in quarantaine verblijft op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied/-land. Eventueel kunnen bij cliënten die in quarantaine verblijven vanwege bron- en contactonderzoek of terugkeer uit een risicogebied/-land die geen klachten hebben oogbescherming en schort achterwege blijven.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl