Marieke Meppelder

Marieke Meppelder

Nieuwe rollen en competenties voor thuiszorgmedewerkers

Wat heeft u als thuiszorgmedewerker nodig om uw werk goed te blijven doen? Dat willen wij graag weten. In de zorg is de afgelopen jaren veel veranderd. Als thuiszorgmedewerker merkt u dat. De tijd die u voor een cliënt heeft wordt minder. U moet om dezelfde zorg te kunnen bieden de mantelzorger inzetten.

12-09-2016

Om te weten te komen wat u als thuiszorgmedewerker belangrijk vindt, heeft Zorg voor Beter een vragenlijst ontwikkeld met 3 open vragen. Ook opleiders, beleidsmedewerkers en teamleiders nodigen we van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Vul de vragenlijst in voor vrijdag 7 oktober 2016. Het invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Alvast onze hartelijke dank.

Beantwoord vragen

Nieuwe rollen en competenties voor thuiszorgmedewerkers

Carevolution

Deze vragenlijst maakt deel uit van het Europese project Carevolution. Dit project wil onder andere praktische leermaterialen ontwikkelen voor alle thuiszorgmedewerkers in Europa. De leermaterialen moeten aansluiten bij wat zorgmedewerkers in de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken nu en in de toekomst nodig hebben om het werk goed uit te voeren. Wij zijn één van de betrokken partijen bij Carevolution.

Carevolution logo

Integrale zorg voor ouderen en chronisch zieken

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom de eigen leefomgeving. De thuiszorgmedewerker krijgt andere rollen en taken om de kwaliteit van zorg en veiligheid van en voor de cliënt te waarborgen. De huidige beroepsprofielen en kwalificatiestandaarden voor thuiszorgmedewerkers op Europees niveau kunnen nog beter aansluiten om tot integrale zorg en ketensamenwerking te komen. Daar richt Carevolution zich op.

Doelstellingen Carevolution

De doelstellingen van Carevolution zijn 3-ledig:

  • Op Europees niveau de rol definiëren van zorgprofessionals in de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken
  • Ontwikkelen van een nieuw Europees-breed beroepsprofiel voor zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken
  • Ontwikkelen van nieuwe, Europese onderwijsprogramma’s en leermaterialen die aansluiten op de leerbehoeften en die passen bij het vergaren van nieuwe competenties van zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken

Samenwerking partijen

Wij ontwikkelen het project in opdracht van de Europese Commissie. Dit wordt ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Samenwerkingspartners zijn West College Scotland, Grupo Servicios Sociales Integrados (Spanje), Inniciativas Innovatoras (Spanje) en Melius (Italië).

Plaatje

Meer informatie over thuiszorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MariekeSenior onderzoeker
Marieke
Meppelder
Senior onderzoeker m.meppelder@vilans.nl 06 15 63 56 49
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl