Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Rotterdamse zorg sterk op weg met technologische vernieuwing

Rotterdamse zorgorganisaties proberen relatief meer (technologische) innovaties uit dan gebruikelijk. Dat is een van de conclusies uit een recent rapport van Vilans. Onze onderzoekers spraken met Rotterdamse zorgorganisaties die vorig jaar de handen ineen hebben geslagen in het Conforte Innovatielab.

14-10-2019

Innovaties in Rotterdam

10 organisaties voor ouderenzorg in Rotterdam hebben samen het Conforte Innovatielab opgericht. Een belangrijk uitgangspunt is dat de geteste verbeteringen aansluiten bij de behoeften van bewoners en medewerkers. Conforte vroeg ons om de innovaties in deze organisaties te onderzoeken zodat ze van elkaars aanpak en inzichten kunnen leren.

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal organisaties binnen Conforte veel (technologische) innovaties uitproberen en toepassen. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat er geen bekende innovaties ontbreken vergeleken met de rest van Nederland. De organisaties die met meerdere technologische innovaties werken, zijn over het algemeen de wat grotere organisaties met veel verschillende locaties.

Innovatieteam

Ook interessant is de manier waarop de deelnemende organisaties de innovatie georganiseerd hebben. Sommige organisaties hebben een vast innovatieteam waarvoor ze meerdere fte’s hebben vrijgemaakt. Zo’n team heeft als opdracht om vanuit vragen en knelpunten van bewoners en zorgmedewerkers naar (technologische) oplossingen te zoeken, deze mee te ontwerpen en uit te proberen. Bij enkele organisaties is deze manier van werken ingericht volgens een vast patroon. De voordelen daarvan zijn:

  • dat medewerkers weten wie binnen de organisatie met innovatie bezig zijn;
  • dat de kennis die nodig is voor goede samenwerking met leveranciers en ontwikkelaars centraal georganiseerd is;
  • dat het gemakkelijker is om de ontwikkelingen bij te houden en ervaringen en lessen uit eerdere innovatietrajecten mee te nemen. 

Gadgets

Tegelijkertijd kan het kwetsbaar zijn om één innovatieteam te hebben; als een van de medewerkers opstapt gaat er veel kennis verloren. Ook bestaat het risico dat andere medewerkers het innovatieteam als ‘gadget’-team zien of het idee hebben dat ze zich niet met vernieuwingen bezig hoeven te houden omdat daar immers een team voor is.

Succesfactoren

Uit het onderzoek komt ten slotte een aantal succesfactoren naar voren:

  • De kracht van het organiseren van innovatie ligt in de combinatie van organiseren op verschillende manieren en in verschillende lagen van de organisatie.  
  • Om te innoveren vanuit de werkelijke behoeften is het van cruciaal belang om toegankelijk te zijn voor bewoners en medewerkers uit de directe zorg. Zij moeten de meerwaarde zien en weten welke invloed zij kunnen hebben op de innovatieplannen.
  • In alle gevallen is een min of meer vrij te besteden experimenteerbudget noodzakelijk om flexibiliteit en snelheid te behouden bij het uitproberen van nieuwe mogelijkheden. 
  • Om van uitproberen tot opschaling te komen is een goede projectleider nodig voor het implementeren en stimuleren van innovaties vanuit verschillende locaties. 

Meer informatie over technologie in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

SandraSenior onderzoeker
Sandra
Suijkerbuijk
Senior onderzoeker s.suijkerbuijk@vilans.nl 06 22 81 04 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl