Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Routekaart voor versoepeling bezoek gehandicaptensector

De bezoekersregeling aan instellingen waar mensen met een beperking verblijven, wordt de komende tijd versoepeld. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakte samen met verschillende partners een handreiking met routekaart over de versoepeling van de bezoekregeling.

20-05-2020

De routekaart bestaat uit de volgende stappen en data:

  1. Vanaf 25 mei: Kinderen en jeugdigen die binnen de residentiële zorg wonen, mogen bezoek ontvangen van twee vaste bezoekers.
  2. Vanaf 1 juni: Iedere cliënt, zowel thuis als in een woonvorm, krijgen weer een vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel mogelijk weer op. Hiervoor verschijnt nog een aparte handreiking.
  3. Vanaf 15 juni: Voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening wordt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  4. Vanaf 1 juli: Iedere cliënt die dat wil kan een afspraak maken over logeren buiten de instelling. 

Alle genoemde data zijn uiterste data. Als het mogelijk is kunnen deze stappen al eerder gezet worden.

Download de handreiking

Voorwaarden voor bezoek

Net als in alle andere sectoren geldt ook in de gehandicaptensector dat bezoek zich moet houden aan de regel om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast is bezoek pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.
De ‘anderhalvemeterafstand-regel’ kan in de gehandicaptenzorg niet bij alle cliënten gewaarborgd worden. Deze cliënten kunnen ook bezoek ontvangen, met als voorwaarde dat dit maximaal twee vaste personen zijn.  

Plan maken voor bezoekregeling

Elke zorgaanbieder maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Dit is belangrijk omdat cliënten en hun verwanten veel waarde hechten aan duidelijke en tijdige betrokkenheid en informatie over de besluiten die worden genomen. Het beleid wordt op lokaal niveau uitgewerkt in afstemming tussen cliënt, verwanten/belangrijke anderen en zorgprofessionals.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl