Else Stapersma

Else Stapersma

Ruimte voor verbetering bij valpreventie

Erasmus MC onderzocht in hoeverre zorgverleners gebruik maken van valpreventie-activiteiten. De studie toont aan dat valpreventie bij kwetsbare, thuiswonende ouderen beter kan. Tot nu toe ontbrak een duidelijk overzicht van de huidige valpreventie-activiteiten van zorgprofessionals in Nederland.  Dit overzicht is belangrijk om de huidige valpreventiemaatregelen te kunnen verbeteren.

05-10-2016

Delphi studie: ruimte voor verbetering bij valpreventie

Het onderzoek van Erasmus MC was een online Delphi studie waarin experts aangaven in hoeverre zij gebruik maken van valpreventie-activiteiten. Het gaat om activiteiten als de opsporing van kwetsbare, thuiswonende ouderen (70+), het opzetten en aanbieden van valpreventieprogramma’s en het stimuleren van deelname aan valpreventieprogramma’s. De studie toont voornamelijk aan dat er nog veel ruimte voor verbetering is op het gebied van valpreventie bij kwetsbare, thuiswonende ouderen:

  • opsporing van ouderen met een verhoogd valrisico vindt in beperkte mate plaats;
  • ouderen tonen weinig bereidheid om mee te werken aan valpreventie;
  • slechts een klein deel van de ouderen krijgt een doorverwijzing naar beweegprogramma’s.

Opsporing ouderen met verhoogd valrisico

De studie maakte duidelijk dat ouderen met een verhoogd valrisico in beperkte mate worden opgespoord. Het panel gaf als redenen dat er weinig bereidheid is van de ouderen zelf om mee te werken aan opsporing en dat er weinig prioritering is op het gebied van valpreventie binnen de organisatie.

Daarnaast is het volgens het panel erg lastig om thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico op te sporen die geen contact hebben met zorgprofessionals. Desondanks vindt het panel dat opsporing jaarlijks plaats zou moeten vinden. Hierbij is volgens het panel vooral een rol weggelegd voor de huisarts: als vertrouwenspersoon, verantwoordelijk voor de signalering, doorverwijzing en coördinatie. De mantelzorger, die verantwoordelijk is voor de signalering en het (dagelijks) contact met de oudere, krijgt hier ook een grote rol toebedeeld.

Aanbod en uitvoering van beweegprogramma’s

Volgens het panel bestaat het aanbod van beweegprogramma’s voor valpreventie momenteel voornamelijk uit de effectief bewezen programma’s In Balans, Vallen Verleden Tijd en Otago. Ook het Wandelprogramma behoort tot het aanbod. Opvallend is dat slechts een klein deel van de ouderen met een verhoogd valrisico een verwijzing krijgt naar dit soort programma’s. Qua frequentie en duur van beweegprogramma’s is het panel het erover eens dat een programma minstens twaalf weken, een tot twee keer per week zou moeten worden aangeboden. De fysiotherapeut is bij het aanbieden en uitvoeren van beweegprogramma’s een belangrijke betrokkene.

Effectieve middelen om vallen te voorkomen

Naast beweegprogramma’s geeft het panel aan dat deze middelen zeer effectief zijn om vallen te voorkomen:

  • medicatiebewaking
  • visuscontrole en–correctie
  • in kaart brengen van valrisico’s in en om het huis

De meningen zijn binnen het panel verdeeld over de effectiviteit bij screening op en suppletie van vitamine D. Dit is echter wel een van de huidige werkzame elementen binnen de valpreventie.

Stimuleren deelname aan valpreventieprogramma’s

Een andere vraag was hoe deelname van ouderen aan valpreventieprogramma’s het beste kan worden gestimuleerd. Het meest effectief vond het panel een combinatie van voorlichting vanuit de overheid, advisering vanuit de zorg en het wegnemen van financiële belemmeringen voor de oudere.

Onderzoeksopzet studie naar valpreventie-activiteiten

De Delphi studie bestond uit twee rondes van vragenlijsten, met als doel inzicht te krijgen in de belangrijkste elementen van valpreventie. Het panel van experts (n=125) bestond voornamelijk uit fysiotherapeuten, verpleegkundigen, huisartsen, ergotherapeuten en geriaters. In de eerste ronde van de Delphi studie kregen de experts vragen over in hoeverre zij gebruik maken van valpreventie-activiteiten. Daarnaast bevatte de studie vragen over wat er verbeterd kan worden binnen deze activiteiten en in hoeverre de kwetsbare, thuiswonende ouderen zelf bereid zijn om aan valpreventie-activiteiten deel te nemen.

In de tweede ronde toonden de onderzoekers de resultaten van de eerste ronde aan het panel. Dit gaf hen de mogelijkheid om hun antwoorden van de eerste ronde te herzien. De meerderheid van het panel heeft de eerste en tweede vragenlijst volledig ingevuld. Met behulp van de resultaten van deze studie wordt een wetenschappelijk artikel geschreven dat in een internationaal tijdschrift gepubliceerd zal worden.

MKBA valpreventie

In opdracht van ZonMW voert Erasmus MC in samenwerking met VeiligheidNL een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Hiermee wordt in kaart gebracht wat de kosten en maatschappelijke baten zijn op het gebied van valpreventie, hoe deze zijn verdeeld in de maatschappij en bij welke actoren. Het MKBA-model is belangrijk bij de toets of een Health Impact Bond (HIB) een haalbaar financieel construct is om barrières in de uitvoeringsbekostiging op te heffen. De Delphi studie is onderdeel van de MKBA.

Meer informatie over valpreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl