Margreet Reitsma

Margreet Reitsma

Samen aan de slag om levenskwaliteit te verbeteren

Aandacht hoeft geen half uur te kosten en cliënten die bij anderen in bed kruipen. Margreet Reitsma is projectleider van de vragenlijst Uitkomstindicatoren Dementiezorg (UID): ‘Het is belangrijk dat we van meten naar verbeteren komen.’

12-12-2017

Uitkomstindicatoren Dementiezorg (UID) meet de kwaliteit van leven van de persoon met dementie, mantelzorger en diens volhoudtijd. Margreet is blij dat ze projectleider is, want dit onderwerp gaat haar aan het hart. ‘Dementie is zeer ingrijpend, zowel voor de persoon als zijn omgeving. Ik vind het een uitdaging om samen met het veld op zoek te gaan naar wat kwaliteit van leven voor hen is. Hoe kunnen we ze in deze levensfase hierbij de juiste zorg en ondersteuning bieden? Hoewel het afnemen van de vragenlijst soms confronterend is, levert het ook mooie momenten op. Zo blijkt dat een persoon met dementie gemiddeld genomen zijn eigen leven een hoger cijfer geeft dan de naaste geeft aan de persoon met dementie. Voor de naaste is dit vaak een enorme opluchting.'

Volhoudtijd mantelzorger

In UID wordt dan ook de volhoudtijd van de mantelzorger gemeten met de vraag: ‘Als de mantelzorgsituatie blijft zoals die nu is, hoe lang kunt u het dan nog aan?’ Margreet: ‘Wanneer de mantelzorger aangeeft “ik hou dit nog geen dag vol” ziet de zorgprofessional dat de mantelzorger overbelast aan het raken is. De vragenlijst heeft zo een belangrijke signaleringsfunctie voor zorgmedewerkers. Maar ook managers hebben er baat bij. Zij kunnen bijvoorbeeld de resultaten van de eigen organisatie met anderen vergelijken.’

Dat UID niet alleen bij meten blijft, zorgt het project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ voor. Margreet: ‘Dit project richt zich op de factoren die zorgen voor een verbeterde kwaliteit. Samen met dit project kunnen we een relatie vinden tussen bijvoorbeeld een interventie en kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld: draagt muziektherapie bij aan hogere levenskwaliteit? Voor mij is UID namelijk pas echt geslaagd als we van meten naar verbeteren komen.’

Kleine dingetjes verbeteren levenskwaliteit

Margreet benadrukt dat het verbeteren van de levenskwaliteit vaak ook al met kleine interventies kan. ‘Ik was laatst bij het congres ‘De wondere wereld van dementie’. Hierop gaf een vrouw een lezing over de periode waarin vermoed werd dat ze zelf dement was toen ze eind dertig was. Achteraf bleek het iets anders te zijn, maar het maakte dat ze een tijdlang kon ervaren hoe het is om vergeetachtig te zijn. Zo vond ze het heel ongemakkelijk om mensen te ontmoeten, die ze niet kon duiden.’

Aandacht belangrijk

‘Toen ze als manager in de zorg een dag meeliep om mensen te wassen, kwam dit goed van pas. Aan de cliënt stelde ze zich voor en legde ze uit wat ze kwam doen. Hij voelde zich meteen meer op zijn gemak. Het kost maar 5 seconden om je voor te stellen. Aandacht hoeft dus geen half uur te kosten. Ik geloof dat het vaak warmte, oprechte belangstelling en aandacht zijn die het verschil uitmaken.’

Drijfveer waardig oud worden

Op het congres hoorde Margreet ook over een man met dementie die ’s nachts ging dolen en bij zowel mannelijke als vrouwelijke medebewoners in bed kroop. ‘Sommige cliënten vonden dat prima, maar anderen niet. De man zocht vooral geborgenheid. Hij lag altijd met zijn vrouw in bed en vroeger met broertjes en zusjes, omdat hij uit een groot gezin kwam. De familie van de man is in gesprek gegaan met cliënten die hier geen bezwaar tegen hadden. Een aantal families gaf aan dit ook niet erg te vinden. Zo kwam de afspraak tot stand dat het goed was als die man bij deze mensen in bed ging liggen ’s nachts.’ Margreet: ‘Voor mij is dit de belangrijkste drijfveer voor het project. Hoe ga je op een dusdanige manier mee om, dat mensen waardig oud kunnen worden met een hoge kwaliteit van leven, ook voor de naasten.’

Meten en onderzoeken

Als onderzoeker richt Margreet zich vooral op het meten en onderzoeken. ‘De focus is om de zorg echt verder te helpen. Daarnaast is het belangrijk om het afnemen zo makkelijk mogelijk te maken. Daarin zijn we continu aan het verbeteren. Zo’n vragenlijst is nooit af.’

‘Momenteel kost het invullen van de vragenlijst maar een kwartiertje. Toch is dit soms nog een belemmering voor zorgmedewerkers. Ze geven aan het maar net te redden met hun reguliere werkzaamheden. Vaak heeft een organisatie ook al een eigen systeem met vragen. De kunst is om UID zo in te bedden in de organisatie dat het niet bovenop de werkzaamheden komt. Zo is het mooi als UID verwerkt wordt in het werkproces van de organisatie.’

Samenwerking Zilveren Kruis en Alzheimer Nederland

UID is ontstaan uit een samenwerking. We werken hierin samen met Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, zorgprofessionals, dementienetwerken en wetenschappers. Zilveren Kruis heeft UID ontwikkeld, maar de zorgverzekeraar wilde dit graag overdragen aan een meer onafhankelijke organisatie. Wij hebben het stokje daarom in januari 2016 overgenomen.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

MargreetSenior onderzoeker
Margreet
Reitsma
Senior onderzoeker m.reitsma@vilans.nl 06 46 05 72 94
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl