Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Samen sterk voor kwaliteit

Samen sterk voor kwaliteit is gestart. Centraal staat de dialoog tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders. En hoe de dialoog bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding. Iedereen maakt vanuit zijn rol het verschil met als doel: een fijn leven.

10-07-2017

We hebben allemaal dromen. Over dingen waar we blij van worden of die we willen veranderen. Ook mensen met een beperking. Hoe laten zij hun omgeving weten wat ze belangrijk vinden? Wat ze nodig hebben voor een goed leven? Dat begint met een goed gesprek. In deze gesprekken zijn 5 onderwerpen belangrijk. Samen staan ze bekend staan als de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg:  

  • Meer kiezen
  • Passende zorg
  • Tijd voor zorg
  • Vaker luisteren
  • Samen vernieuwen

samen sterk voor kwaliteit

Op weg naar voorbeelden, films en tips

Samen sterk voor kwaliteit is nu gestart met een website met 1 pagina. Binnenkort komen daar verhalen, goede voorbeelden, filmpjes en tips bij. Hoe kunt u vanuit uw rol bijdragen en het verschil maken? U kunt meepraten op onze Facebookpagina.

Na de zomer gaan we echt van start. Zowel online als tijdens bijeenkomsten laten we zien hoe we met zijn alleen werken aan het verbeteren van de zorg, met veel acties.

Doe mee: maak u sterk voor kwaliteit

Praat mee en maak u sterk voor de kwaliteit van de zorg in de gehandicaptensector, zodat mensen met een beperking een fijner leven krijgen. Zo leren we met elkaar en zorgen we dat onze dromen, wensen en ideeën uitkomen.

Samen sterk in samenwerking

Samen sterk voor kwaliteit is een initiatief van de coalitie kwaliteitsagenda, waarin organisaties van cliënten, verwanten en zorg samenwerken. De campagne is door ons ontwikkeld in samenwerking met cliënten, professionals, verwanten en met Ieder(in), Lfb, LSR, KansPlus, IGZ, het Zorginstituut, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN en het ministerie van VWS.   

Meer weten over de Kwaliteitsagenda? De makkelijk leesversie en de uitgebreide versie vindt u hier.

Waarom meedoen

-----------------------------------------------------------------------------

‘Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat er meer persoonlijke aandacht voor mijn 52 jarige zus met een verstandelijke beperking is. Zij ervaart op dit moment veel lege momenten en wordt regelmatig aan haar lot overgelaten. Zelf zal ze niet vragen om aandacht…’ Dorien Kloosterman van coalitiepartner KansPlus

‘Ik doe mee omdat ik zie dat echte zorg alleen op maat gegeven kan worden. Die persoonlijke aandacht wil ik verbeteren.’ Ditte van Vliet van coalitiepartner VGN

‘Ik doe mee omdat ik het belangrijk vind dat mensen met een beperking zelf hun stem kunnen laten horen. Het gaat uiteindelijk om ons leven.’ Conny Kooijman van coalitiepartner LFB

-----------------------------------------------------------------------------

Meer uitspraken zien en horen? Bekijk de video waarin mensen met een beperking, familie en begeleiders vertellen hoe het gesprek bij kan dragen aan goede zorg en een fijn leven.

Meer over kwaliteit in de gehandicaptensector

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl