Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperking

Hoe draagt de samenwerking tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders bij aan de kwaliteit van zorg en begeleiding in de Wet langdurige zorg (Wlz)? Iedereen kan vanuit zijn eigen rol het verschil maken met als doel: een fijn leven. Samenwerkende partijen in de gehandicaptenzorg wilden dit zichtbaar maken en lanceerden de website www.ikdoemee.nl op 1 november 2017.

07-11-2017

Kwaliteit is maatwerk

Een fijn leven voor mensen met een beperking begint met een goed gesprek met familie, begeleiders, bestuurders en de cliënt zelf. Zo’n gesprek maakt duidelijk wat zij denken en voelen en dat is de basis om in actie te komen.

Tijdens de feestelijke lancering van de website bij Middin in Rijswijk zagen de aanwezigen een film over Vincent. Hij wil graag regelmatig in een bubbelbad om zijn spieren te ontspannen. Vincent, zijn broer en een begeleider waren aanwezig om hierover te praten. Gertrude van den Brink, bestuurder van Middin: ‘Vincent kan goed aangeven waar hij goed in is, maar ook waar hij behoefte aan heeft. Door te luisteren en te begrijpen wat er echt toe doet in zijn leven kun je samen oplossingen zoeken. Kwaliteit kan dus alleen maar maatwerk zijn!’

Samen sterk voor kwaliteit

De komende jaren vindt u op de website www.ikdoemee.nl informatie over hoe partijen samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperking die elke dag zorg en ondersteuning nodig hebben. Dorien Kloosterman van KansPlus: ‘We voeren allerlei acties uit die de zorg en ondersteuning verbeteren. Die laten we zien op de website en tijdens bijeenkomsten. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Op de website staan inspirerende verhalen, video’s en voorbeelden over samen werken aan een fijn leven. Er zijn allerlei materialen te vinden om samen te werken aan goede zorg en een fijn leven.’

De kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

Wij ontwikkelden deze campagne in samenwerking met de coalitie kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg. Vertegenwoordigers van mensen met een beperking, familie en vrienden, professionals en zorgaanbieders hebben met elkaar de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg gemaakt. De belangrijkste vraag was: wat heeft iemand met een beperking nodig om een fijn leven te leiden, zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij en de dingen te doen die hij belangrijk en leuk vindt?

De kwaliteitsagenda gaat over 5 onderwerpen:

  1. Je kunt het leven leiden dat je wenst
  2. Je wordt geholpen als je andere zorg nodig hebt
  3. Mensen die voor jou zorgen, moeten dat goed doen
  4. Het bestuur moet goed naar jou luisteren
  5. Samen werken we aan nieuwe dingen

Meer informatie over kwaliteit van zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl