Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissen

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Radboudumc en wij werken het komende jaar samen aan het ‘Kwaliteitsproject Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ (VIN). Het doel is na afloop van het project een fundament te hebben voor het kunnen uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek, zodat er meer kennis beschikbaar komt over de best mogelijke zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen.

23-07-2015

Best mogelijke zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen

‘Ik ben trots hier te staan voor deze groep gedreven mensen waarmee we samen wetenschap gaan maken en wetenschap gaan gebruiken, gericht op waardige zorg en kwaliteit van leven’, vertelde Monique Cremers, directeur Wonen & Zorg bij WZH, tijdens de aftrapbijeenkomst op 9 juli 2015. In het ‘Kwaliteitsproject VIN’ wordt bij WZH Nieuw Berkendael de kwaliteit van het behandelprogramma voor mensen met bewustzijnsstoornissen na coma onderzocht en (zo nodig) aangepast.

Noodzaak tot actualiseren behandelprogramma

WZH Nieuw Berkendael is een van de weinige zorgorganisaties in Nederland die behandeling biedt aan volwassenen met bewustzijnsstoornissen na het oplopen van ernstig hersenletsel. De behandeling in WZH Nieuw Berkendael is gebaseerd op het in 1987 gestarte ‘Zintuigelijk stimuleringsprogramma comapatiënten’.

Dit programma is vanaf 1997 in Revalidatiecentrum Leijpark doorontwikkeld tot het behandelprogramma ‘Vroege Intensieve Neurorevalidatie’ (VIN). Nieuwe inzichten op het gebied van neurorevalidatie en recente kennis vanuit internationaal klinisch-wetenschappelijk onderzoek maken het noodzakelijk het complexe behandelprogramma te actualiseren.

Samenwerking tussen onderzoekers, medewerkers en familie

De projectgroep die het huidige behandelprogramma bij Nieuw Berkendael gaat onderzoeken en mogelijke verbeteringen gaat implementeren, bestaat uit onderzoekers van Radboudumc, Vilans, medewerkers van WZH en een familielid van een cliënt.

Samenwerking gestart voor mensen met bewustzijnsstoornissen

‘De zorg voor deze kwetsbare groep doet een zeer groot beroep op naaste familie, zorgverleners en zorgorganisaties. Zij verdienen deskundige ondersteuning om deze complexe zorg en behandeling te kunnen bieden. Vilans draagt daar graag aan bij vanuit haar expertise in praktijkgericht onderzoek en implementatie van veranderprocessen in de zorg’, aldus Rianne Gijzen, onderzoeker van Vilans.

Implementatie VIN

‘We krijgen ondersteuning van Vilans en het Radboudumc om de VIN-behandeling volledig te implementeren’, legt Monique Cremers van WZH uit. ‘Na implementatie wordt bepaald of we kunnen starten met wetenschappelijk onderzoek om vanuit onze unieke situatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan nieuwe kennisontwikkeling.’

Het wetenschappelijk onderzoek wordt in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc ontwikkeld en uitgevoerd. Dr. Henk Eilander en Dr. Jan Lavrijsen van het Radboudumc maken deel uit van deze onderzoeksgroep en zetten zich al jaren in voor mensen met ernstig hersenletsel.

Meer informatie over NAH

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl