Cecil Scholten

Cecil Scholten

Samenwerking tussen professional en mantelzorger voorwaarde voor succesvolle toekomst langdurende zorg

Het lukt alleen samen, is de kernboodschap die staatssecretaris Martin van Rijn gaf tijdens de bijeenkomst van In voor Mantelzorg, 2 maart in Driebergen. Hij was daar om in een rondetafelgesprek met mensen uit alle geledingen van de zorg, in te gaan op de vraag hoe in de veranderende langdurende zorg de positie van de mantelzorger het best kan worden geborgd.

03-03-2015

Veel aandacht door In voor Mantelzorg

Van Rijn wilde weten welke mogelijkheden zorgprofessionals zien om het contact tussen professionals en mantelzorgers te versterken en welke problemen zij ervaren om die versterking verder vorm te geven. De aandacht die het programma In voor Mantelzorg het afgelopen jaar aan dit onderwerp gaf, bleek een enorme positieve invloed te hebben.

Het onderwerp is in alle geledingen van de zorg volop in de aandacht geweest en het enthousiasme om hiermee door te gaan is groot. Wel blijkt het voor professionals nog moeilijk om de omslag te maken van ‘zorgen voor naar zorgen dat’ en voelen zij zich soms gevangen in regels en domeinen.

Van Rijn vindt samenwerking tussen professional en mantelzorger voorwaarde voor succesvolle toekomst langdurende zorg

Van Rijn wil dat successen actief gedeeld worden

Dit neemt niet weg dat in het afgelopen jaar in alle geledingen van de zorg concrete stappen zijn gezet om de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers een forse impuls te geven. Van Rijn toonde zich bijzonder gecharmeerd van alle acties en tips die hij tijdens het rondetafelgesprek te horen kreeg

Hij zegde toe alles in het werk te stellen om te voorkomen dat financiering en regelgeving de verdere ontwikkeling hiervan belemmeren, en vroeg in ruil daarvoor van de aanwezige professionals om successen actief te delen met de media en vooral ook onder beroepsgenoten in de dagelijkse praktijk.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl