Samenwerking tussen China en Nederland levert beide landen veel op

De afgelopen week is de samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van de ouderenzorg verder bekrachtigd. Annelies Versteegden, toenmalig voorzitter raad van bestuur van Vilans, maakte op uitnodiging van minister Hugo de Jonge als kennispartner deel uit van de Nederlandse delegatie.

08-05-2019

Kennisdeling Nederland-China

Het belangrijkste doel was het delen van kennis tussen beide landen, met name over de vraag hoe we de zorg moeten organiseren om het sterk groeiend aantal kwetsbare ouderen in zowel Nederland als China van goede zorg te kunnen (blijven) voorzien. De vertegenwoordigers van de Chinese overheid en organisaties in de zorg waren erg geïnteresseerd en enthousiast over de ouderenzorg in Nederland. We hebben dan ook met trots laten zien hoe we werken. De samenhang tussen beleid, kennis, de praktijk van de zorg en het bedrijfsleven maakte grote indruk.

We hebben met trots laten zien hoe we werken.

Kwaliteit van zorg

Tijdens de week hebben we bezoeken gebracht aan verpleeghuizen, revalidatiecentra, wijkcentra en ziekenhuizen en we hebben diverse gesprekken gevoerd met zorgondernemers, professionals en beleidsmakers. Specifieke aandacht en vragen worden gesteld over de financiering en organisatie van de zorg, het trainen van de grote groep professionals en management en het aantrekken van nieuwe staf (12,5 miljoen vacatures!).

De Chinezen waren bijna jaloers op onze kennisinfrastructuur.
 

Er is ook veel aandacht voor kwaliteit en richtlijnen: de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en het vraagstuk van dementie. Bijna jaloers was men op onze kennisinfrastructuur en de kennis die we hebben opgebouwd. Met trots heeft Vilans dan ook laten zien hoe we dat in samenwerking met VWS, zorgorganisaties, professionals, andere kennisorganisaties, universiteiten en alle andere partijen in de zorg doen.

Wat kunnen wij leren van China?

Het was niet alleen maar brengen deze week. We hebben ook het nodige te leren van de Chinezen. De wijze waarop zij vorm geven aan dagbesteding, de manier waarop zij ‘communities’ gebruiken om eenzaamheid te bestrijden en hun technologische oplossingen om de zorg betaalbaar te houden, zijn interessant voor de zorg in heel Nederland. We hebben ook wat te leren over hoe ze de dingen doen. Bijvoorbeeld hoe ze hun databronnen in de zorg op elkaar aansluiten, de digitale platforms die men in China ontwikkelt op het gebied van data en ook de wijze waarop zij grootschalig innovaties implementeren zijn heel interessant voor ons.

Vervolg

De reis vraagt om een vervolg. In samenwerking met het ministerie van VWS zullen we gaan verkennen hoe we effectief kunnen gaan samenwerken en kennis gaan kunnen delen.

Handelsmissie

De Handelsmissie Ouderenzorg en Ageing is in samenwerking opgezet door het ministerie van VWS, de Nederlandse Ambassade in Beijing, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Taskforce Health Care.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl