Henk Nies

Henk Nies

Scherper op ouderenzorg

Het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’, het initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers hebben wij als Vilans ook ondertekend. Dat mag in de krant. We zijn als kenniscentrum namelijk niet zo van de manifesten. Manifesten zijn vaak politiek gekleurd, vóór de één en tegen de ander. Maar dit manifest is anders. Het sluit zó goed aan bij alles wat we willen dat we wel móeten ondertekenen.

27-10-2016

Bovendien verwoordt het wat veel mensen vinden, het is een verbindend manifest. Het pleit ervoor om van de ouderenzorg geen politiek thema te maken. Al eerder hebben we ons tegen het “zwartepieten” verklaard wanneer het over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg gaat. Het helpt niet om bij een groot maatschappelijk vraagstuk de ander ‘zwart’ te maken of de schuld te geven en zelf de handen in onschuld te wassen. We moeten het vraagstuk met elkaar oppakken, zo vinden wij.

Uit het manifest spreekt wat ook in onze missie staat: ‘We willen dat iedereen met ziekte en beperking zich mens voelt en zijn of haar eigen leven kan leiden’. Het gaat om de relatie tussen de mensen die in verpleeghuizen wonen en de mensen die er werken. Alles wat daarvan afleidt moeten we afschaffen of opruimen. Dat kunnen regels van instanties zijn, maar ook regels van de instellingen zelf. Het kunnen ook zorghandelingen die het leven van bewoners niet beter maken, of registraties die de afleiden van waar het werkelijk om gaat. En wat dat is? Met de bewoner het leven zo goed mogelijk laten zijn, ondanks de soms niet op te lossen moeilijkheden die mensen ondervinden.

Wij werken aan manieren waarbij bewoners en mantelzorgers het laatste woord hebben, en niet allerlei instanties. Een zorgorganisatie (bestuurders en medewerkers) moet verantwoording afleggen aan hun cliënten en aan de samenleving, niet aan allerlei instanties die elkaar weer controleren. De zorg moet zich richten naar de bewoners en hun naasten, niet naar de registraties, de regels en de financiën. Die laatste zijn zeker nodig, maar ze zijn een middel en geen doel.

Ook vinden we dat er op basis van de nieuwste inzichten gewerkt moet worden. Het is echt ons ‘ding’ om met kennis en innovatie de zorg beter te maken. Bijscholen helpt daarbij. En dat is niet per sé met zijn allen in een klasje zitten om les te krijgen. Leren doe je vooral in de praktijk, met goede en eenvoudige materialen, met collega’s die je helpen. Leren doe je ook door af en toe stil te staan bij wat goed ging en wat de volgende keer beter moet. Daar moet dan wel ruimte voor zijn en een prettige werkomgeving, zoals het manifest terecht stelt.

Vinden we alles goed wat in het manifest staat? We waarschuwen voor drie punten. Daar kán het manifest onbedoeld een eigen leven gaan leiden. Een maximum aan overhead en financiële reserves is prima, maar te weinig kan een organisatie in gevaar brengen. Mensen die voor de ICT zorgen, materialen inkopen, de financiën op orde houden, zorgen dat de salarissen op tijd worden betaald en de dingen regelen heb je nu eenmaal nodig. Verpleeghuizen hebben al weinig overhead in vergelijking met andere bedrijven. Een ‘uitgeknepen’ organisatie en te lage reserves zijn een risico. De ruimte voor benodigde (ICT)investeringen en innovatie staat nu al onder druk. Wél moet deze overhead op de juiste manier worden ingezet: voor de bewoner/de cliënt. En overhead moet de medewerkers helpen hun werk goed te doen.

En betrokken en gemotiveerde bestuurders moet de maatstaf zijn! Alleen als daar een ballotage met lange procedures voor komt met uitgebreide formulieren en een externe instantie die dat toetst dan schiet het middel het doel voorbij. Dan krijgen we nieuwe bureaucratie.

Wij zijn er voor om de organisatie van de zorg eenvoudig te maken, het werk zelf is al ingewikkeld genoeg. Wij tekenen voor een blijvend scherpere blik op ouderenzorg!

Annelies Versteegden
Henk Nies

Raad van Bestuur Vilans

Handtekeningen

Wie het manifest ook wil ondersteunen kan terecht op de website van Scherp op Ouderenzorg.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl