Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Schrijf u nú in voor versneller mantelzorgondersteuning

Initiatieven opzetten voor mantelzorgondersteuning in de gemeente of regio kan complex zijn. Er is vaak samenwerking nodig met andere organisaties en veel projecten kunnen bij de implementatie een steuntje in de rug gebruiken. Zorg- en welzijnsorganisaties die met een specifiek vraagstuk voor mantelzorgers aan de slag willen gaan, kunnen zich nog tot 7 september aanmelden voor de ‘praktijkversneller’ van het programma ‘In voor mantelzorg-thuis’.

25-08-2020

De ‘praktijkversneller is er voor professionals en beleidsmedewerkers die worstelen met het van de grond krijgen van projecten om mantelzorgers te ondersteunen.

Projectleider en senior adviseur Informele zorg Yvonne de Jong van Vilans zegt: ‘Bij de zorg en ondersteuning voor ouderen thuis zijn vaak meerdere professionals uit zorg en welzijn betrokken. Hierbij komen zij ook in contact met mantelzorgers. Het afstemmen van werkzaamheden tussen de diverse professionals rondom de mantelzorger is nog niet altijd vanzelfsprekend. En ook mantelzorgers weten vaak niet precies wie wat doet. Hierdoor ontstaan dubbelingen, bijvoorbeeld bij het helpen bij een aanvraag voor Wlz-indicatie. Dan zijn zowel de thuiszorgmedewerker als de mantelzorgmakelaar hiermee bezig en weten ze dat niet van elkaar.’

Het afstemmen van werkzaamheden tussen de diverse professionals rondom de mantelzorger is niet vanzelfsprekend.

Vraag nu de praktijkversneller aan

De Jong roept professionals die stappen willen zetten in projecten voor mantelzorgondersteuning op om vóór 7 september de praktijkversneller van ‘In voor mantelzorg-thuis’ aan te vragen. ‘In een klein jaar krijgt u begeleiding van Vilans en Movisie, zodat u, samen met 3 tot 4 organisaties in uw regio, stappen voor verbetering zet.'

'Denk aan het beter in beeld brengen van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, respijtzorg goed opzetten of mantelzorgers beter bereiken of toerusten. We gebruiken daarbij de methode van waarderend onderzoeken. Hiermee hebben we ook al ervaring opgedaan bij de lerende praktijken van In voor mantelzorg-thuis. We zien dat deze methode helpt om bestaande patronen te doorbreken. Met de praktijkversneller kunt u zo echt een boost geven aan een betere samenwerking voor mantelzorgondersteuning.’

Aanmelden

Interesse? Meld u dan aan voor het selectieproces door een mail te sturen aan ivm@movisie.nl. U krijgt dan een telefonische intake. Daarna volgt nog een selectiegesprek. Deelname is kosteloos, wel vragen we ureninzet vanuit de deelnemende organisaties.

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl