Jeanny Engels

Jeanny Engels

In 10 stappen naar zelfmanagementondersteuning

Mensen met een chronische ziekte goed ondersteunen begint met goede samenwerking tussen zorgverleners. In teams en in de keten. Dit stappenplan biedt daarbij houvast.

10-03-2014

Voorbereiding

Stap 1: Ontwikkel een teamvisie op zelfmanagement
Een duidelijke visie is belangrijk. Stel lange termijn-doelen vast zodat u daarop anticipeert.

Stap 2: Inventariseer en ontwikkel competenties voor professionals
Werken aan zelfmanagement vraagt van professionals specifieke competenties. Stel vast of en welke scholing, intervisie en casuïstiekbespreking nodig zijn.

Stap 3: Maak afspraken en verdeel taken
Bepaal voor welke patiëntvragen een verwijzing naar een bepaalde discipline essentieel is. Zorg dat één professional in het zorgnetwerk als aanspreekpunt voor de patiënt fungeert, de centrale zorgverlener.

Stap 4: Gebruik een individueel zorgplan
Maak een met en voor de patiënt. Leg vast aan welke doelen de patiënt wil werken en welke steun hij van het team kan verwachten.

Stap 5: Gebruik succesvolle methoden voor zelfmanagement
Momenteel bestaan verschillende vormen van zelfmanagementondersteuning: bijvoorbeeld 1-op-1 contact (eventueel ondersteund met computerprogramma’s) of groepseducatie.

Uitvoering

Stap 6: Voor het consult
Zorg al bij de voorbereiding dat zelfmanagement een centrale rol inneemt. Help ook de patiënt bij de voorbereiding van het consult.

Stap 7: Tijdens het consult
Zet tijdens alle consulten zelfmanagement centraal. Het individueel zorgplan helpt daarbij.
 
Stap 8: Na het consult
Blijf de gemaakte afspraken en het resultaat ervan volgen. Dan bereikt u blijvend effect.

Evaluatie en bijstelling

Stap 9: Evalueer zelfmanagementondersteuning
Evalueer als team en vraag ook aan patiënten hoe zij zelfmanagementondersteuning door professionals ervaren.

Stap 10: Stel teamplan waar nodig bij
Bekijk welke punten zijn gerealiseerd en welke punten nog aandacht vragen. Maak iemand verantwoordelijk voor het plan. Spreek af wanneer u het weer met elkaar bespreekt.

Meer informatie over zelfmanagement

Meer informatie? Neem contact op met:

JeannyExpert
Jeanny
Engels
Expert j.engels@vilans.nl 06 15 18 28 94
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl