Start bouw Hof van Leijh voor wonen, zorg en welzijn

Minister Hugo de Jonge van VWS gaf vrijdag 15 februari het startsein voor de bouw van woongebouw Hof van Leijh aan de Schipholweg in Haarlem. Hof van Leijh zal bestaan uit 172 woningen en diverse voorzieningen waardoor bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Vilans-bestuurder Annelies Versteegden was ook aanwezig: ‘Prachtig om te zien dat er unieke oplossingen gevonden worden voor de combinatie van wonen, zorg en ouderen.’

18-02-2019

Het Hof van Leijh is een voorbeeld van sociale woningbouw nieuwe stijl. Woningcorporatie Elan Wonen heeft zorg- en welzijnspartners DOCK Haarlem, Stichting SIG en Zorgbalans gevraagd invulling te geven aan de maatschappelijke ruimtes.

Voor bewoners en de buurt

In het gebouw komen voorzieningen die bedoeld zijn voor de bewoners van Hof van Leijh én voor de buurtbewoners. Op de begane grond van het complex komt een ontmoetingsruimte, waar verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden, waaronder open eettafels van DOCK. Ook het buurtteam van Zorgbalans is op de begane grond gevestigd. In Hof van Leijh komt een woongroep voor mensen met verstandelijke beperking, ondersteund door SIG. De bewoners van deze woongroep vinden een deel van de dagbesteding in het ondersteunen bij activiteiten in het gebouw zoals de maaltijdvoorziening. In het complex wordt gestreefd naar een sfeer van betrokkenheid, waar bewoners naar elkaar omkijken en een actieve bijdrage leveren.

Toekomstbestendig wonen

Versteegden: ‘Omdat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, is toekomstbestendig vastgoed momenteel één van de belangrijkste strategische thema’s. Tijdens een recente sessie bij Vilans onderstreepten verschillende zorgbestuurders dat tijdens een bijeenkomst van "Zó werkt de Ouderenzorg". Initiatieven zoals het Hof van Leijh die gezamenlijk door de woningbouw, welzijn, gemeenten en zorg worden ontwikkeld, zijn hier het juiste voorbeeld van.’

Planning

De ontwikkeling bestaat uit 126 appartementen (sociale huur), 21 eengezinswoningen (sociale huur), en 4 woonwerk-woningen (vrije sector huur) en 21 eengezinswoningen (koop). HBB Groep bouwt het complex dat naar verwachting begin 2021 wordt opgeleverd.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl