Annemieke Wieringa

Annemieke Wieringa

Start tweede pilot zelfevaluatietool Sociaal Domein

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein - Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt naar hulp en de samenwerking tussen organisaties en professionals als hulp wordt geboden. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk, waarvan Vilans één van de partners is.

19-06-2019

‘Alle vier gemeenten die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de pilot met de zelfevaluatietool willen hier ook volgend jaar mee werken’, zei Jacolien Steen, onderzoeker bij Samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein, op de startbijeenkomst zelfevaluatietool op 25 april in Utrecht. De bijeenkomst was voor gemeenten die willen deelnemen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool.

Beschikbaar voor alle gemeenten

Sinds de eerste pilot is het materiaal van de tool verbeterd en aangevuld. De gemeenten die meedoen aan de tweede ronde moeten de evaluatie zo zelfstandiger uit kunnen voeren dan deelnemers van de eerste pilot. In oktober dit jaar verwacht het projectteam van de zelfevaluatietool de resultaten. Zij verwerken de feedback, waarna de tool beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Als u meer wilt weten over het gebruik van de tool, kunt u de handleiding raadplegen.

Download de handleiding

Bent u ook geïnteresseerd om mee te doen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool? Stuur dan een e-mail naar Annemieke Wieringa: a.wieringa@vilans.nl.

Over Integraal Werken in de Wijk

De zelfevaluatietool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk. In dit programma bundelen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om samen met professionals en beleidsmakers expertise over integraal werken te ontwikkelen en te publiceren. 

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemiekeOnderzoeker
Annemieke
Wieringa
Onderzoeker a.wieringa@vilans.nl 06 11 29 25 84
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl