Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Start ´Waardigheid en trots, op locatie’ met minister Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trapt vandaag het programma ‘Waardigheid en trots, op locatie' af. Dat doet hij op een bijeenkomst op verpleeglocatie Klaasje Zevenster van zorgaanbieder Brentano. Het programma ondersteunt zorgaanbieders om goede en liefdevolle zorg te bieden aan hun cliënten.

04-02-2019

Met deelname aan Waardigheid en trots, op locatie wordt voor verpleeghuizen duidelijk hoe de kwaliteit van zorg ervoor staat. Een scan vertelt of ze de goede dingen doen en hoe de locatie scoort ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van de ontwikkelpunten kunnen verpleeghuislocaties op maat ondersteuning ontvangen of kunnen zij als voorbeeld dienen voor andere zorgaanbieders. 

Veel animo

´Waardigheid en trots, op locatie´ is bedoeld voor locaties van aanbieders van verpleeghuiszorg. Ook PGB-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen. Ongeveer 130 verpleeghuislocaties hebben zich inmiddels aangemeld. Een aantal daarvan begon september vorig jaar met een pilot. Een deelnemer: ‘Het is fijn om te horen wat je goed doet, zodat we dit verder kunnen uitbouwen. Ook de verbeterpunten helpen om kritisch naar onszelf te kijken. Voor ons bood de scan voor het grootste deel de bevestiging dat we met de goede dingen bezig zijn, maar er zaten ook een paar verrassingen tussen.’

De scan bevestigde dat we met de juiste dingen bezig zijn, maar er zaten ook verrassingen tussen.’

Thuis in het verpleeghuis

Het meerjarige ondersteuningsprogramma ´Waardigheid en trots, op locatie´ is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis, dat minister Hugo de Jonge april 2018 presenteerde. Centraal in het plan staat dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is, nu en in de toekomst, op elke locatie en voor alle bewoners van verpleeghuizen. ´Waardigheid en trots, op locatie´ ondersteunt zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen, bijvoorbeeld op het terrein van aanpak regeldruk, antibioticaresistentie en personeelssamenstelling. Locaties kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van expertsessies, coaching of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

´Waardigheid en trots, op locatie´ wordt uitgevoerd door het programmabureau Waardigheid en trots en is onderdeel van Vilans.

Lees meer over waardigheid in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl