Yvonne de Jong

Yvonne de Jong

Steeds grotere rol voor familie bij ondersteuning kind

Radar, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, vindt het belangrijk dat ouders en familieleden actief betrokken worden bij de ondersteuning van hun kind of verwante. Dat kan alleen als medewerkers met hen in gesprek gaan over wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Projectleider Gilberte Pinckaers vertelt hoe Radar de familie en het netwerk van de cliënt betrekt.

11-09-2017

‘De rol van de zorgprofessional verandert. Voorheen had de medewerker een prominente rol in de zorg. Dat verschuift nu van de zorg overnemen naar meer ondersteunen van de eigen regie en monitoren van de zorg. Deze nieuwe rol betekent ook een andere relatie met de cliënt en met de mantelzorger. Hoe zorg je voor een gelijkwaardige relatie tussen de cliënt, het netwerk en de zorgmedewerkers? En hoe versterk je het netwerk van de cliënt? 

Steeds grotere rol voor familie bij ondersteuning kind

Heb oog voor de menselijke factor

‘Het traject bestond uit 4 onderdelen. Een nulmeting, interactieve voorstelling familiefabels, een training voor medewerkers en een klantarena voor mantelzorgers. Familieleden waardeerden vooral het gesprek tijdens de klantarena en het leverde meteen output op. Dit leidde bij ons tot een concreet verbeterplan aan de hand van 5 tips. Bijvoorbeeld: communiceer meer met familieleden, zeg gedag als iemand binnenloopt of bel hen op. Niet alleen als er problemen zijn, maar ook als het goed gaat. Dat is echt een aanrader en het kost je vaak maar een paar minuten. Familieleden zeiden: Heb oog voor de menselijke factor. Zie mij, hoor mij.

Druk op mantelzorgers

‘Wat ons tijdens de arena ook opviel is dat er weinig aandacht is voor de steun voor mantelzorgers. Mantelzorgers hebben soms ondersteuning nodig om de zorg voor hun familielid vol te kunnen houden of de situatie te kunnen accepteren.’

‘Een zus van een cliënt zei dat ze zich schuldig voelt omdat ze maar 3 keer per week langskomt. Ze heeft namelijk nog 3 broers met een verstandelijke beperking. Wij vroegen haar hoe ze dat volhoudt. In een gesprek merk je pas hoeveel druk er ook op de mantelzorgers komt te liggen. Samen moeten we daar oplossingen voor bedenken.’

Koken voor de hele woonvorm

‘Medewerkers zijn zich gedurende het traject steeds meer bewust geworden van de rol van familieleden en het samenspel van de driehoek cliënt, familie en medewerker. Een goede samenwerking staat altijd ten dienste van de cliënt. En daar gaat het uiteindelijk om. We doen het samen en dan hoor je je als familie ook welkom te voelen.’

‘Een mooi voorbeeld is dat een zus van een cliënt een keer per maand met haar uit eten gaat. Ze gaf aan dat ze het ook leuk zou vinden om een keer samen met haar te koken voor de gehele woonvorm. Dat zijn dingen die je niet durft te vragen, maar die mensen zelf aanbieden omdat ze zich uitgenodigd voelen.’

‘Het valt op dat er veel mantelzorgers zijn die al jaren over de vloer komen. Zij worden vrijwilliger voor andere cliënten. Ook als een familielid overlijdt, blijven ze een relatie met ons onderhouden. Dat is ontzettend mooi en waardevol, en dat bereik je door een goede band te onderhouden met de familie.’

Familie blijven betrekken

‘Familie vormt vaak langdurige en hele belangrijke relaties voor de cliënt. Maar hoe zorg je dat familie betrokken blijft? Naast het project familieparticipatie hebben we met Vilans een traject doorlopen over het betrekken van de vrijwilliger. Deze 2 trajecten hebben ons geholpen een nieuwe visie op informele zorg te formuleren. Het netwerk van de cliënt is immers breder dan alleen de familie.’

‘Die nieuwe visie hebben we opgenomen in een kwaliteitsborgingssysteem. Hiervoor gebruiken we een kwaliteitskaart met een aantal stellingen waarover een team met elkaar in gesprek gaat: ben je geschoold in de couptraining? Ben je op de hoogte van de sofamethodiek? Weet je hoe je vrijwilligers kunt werven? 4 keer per jaar bespreken we de kwaliteitskaart en waar nodig stellen we verbeteracties op. Zo borgen wij dit aandachtsgebied. Het is zonde om te investeren in het betrekken van familie en vrijwilligers en er vervolgens niets meer mee te doen.’

‘Daarnaast blijven we collega’s inspireren. Wij hebben nu 2 jaar de theatervoorstelling gedaan. We denken na over een nieuwe activiteit voor 2018.’

Meer weten over de bevindingen bij Radar? Lees hoe bestuurder Frans Wilms de klantarena heeft ervaren of lees het artikel Samenwerken met het netwerk.

Zelf aan de slag met familieparticipatie

Wilt u meer informatie over verschillende onderdelen? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met Yvonne de Jong.

Over Radar

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. In de regio Zuid-Limburg helpen zij cliënten invulling te geven aan hun leven. Persoonlijk welbevinden en ontwikkeling staan daarbij centraal. Vanuit oprechte interesse, op basis van gelijkwaardigheid en in interactie met de samenleving. Samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en (keten)partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor de samenleving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Meer informatie over familieparticipatie

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl