Frans van Zoest

Frans van Zoest

Studerende mantelzorgers hebben goede ondersteuning nodig

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab Jonge Mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten, door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. De mantelzorgende studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies.

09-11-2017

Effecten van mantelzorg

Over de effecten van het geven van mantelzorg op welbevinden, studiekeuzes en studieloopbanen van studenten is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgende studenten meer emotionele problemen ondervinden en vaker studievertraging oplopen dan ‘doorsnee’ studenten. Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding met succes en binnen de nominale studieduur af te kunnen ronden.

Veerkracht van studerende mantelzorgers

Om ongelijkheid in schoolloopbanen te voorkomen en een inclusieve en zinvolle samenleving vorm te geven, kunnen ondersteunende interventies de veerkracht van mantelzorgende studenten wellicht vergroten. We sluiten daarbij aan bij het verantwoordelijkheidsgevoel en de empathie die deze jongeren vaak in hoge mate bezitten.

Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Op 20 november 2017 vindt een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project Expertiselab Jonge Mantelzorgers, dat wij uitvoeren samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, het SCP, de Hogeschool van Amsterdam en de Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Vul de poll in en geef uw mening over informele zorg in het onderwijs

Wie werkzaam is in zorg en welzijn krijgt zeker te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom is het zo belangrijk dat in het onderwijs aandacht voor is. Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking tussen zorgstudenten en informele zorg? Deel via de poll en met een reactie uw persoonlijke ervaringen met studenten en startende professionals op het gebied van informele zorg.

Poll

Meer informatie over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl