Subsidie beschikbaar voor kunst en cultuur in het sociaal domein

Miljoenen mensen ervaren een drempel tot kunst- en cultuur en nemen niet deel aan activiteiten uit de sector. Minima kampen met een financiële drempel, laaggeletterden met een informatieve en digitale drempel en mensen met een beperking vaak met een fysieke. Een groot gemis, want naast dat kunst en cultuur mensen plezier biedt, draagt het bij aan Positieve Gezondheid. Kunst en cultuur kan een grote rol spelen bij het voorkomen van maatschappelijke problemen als eenzaamheid. Met het ontsluiten van culturele activiteiten zorg je voor ontmoeting en verbinding.

24-08-2020

Programma Cultuurparticipatie

De komende jaren werken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met culturele en sociale organisatie aan het vergroten van de toegankelijkheid van cultuurdeelname in de samenleving. Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken stimuleert het Fonds de samenwerking tussen het sociale en culturele domein zodat iedereen kan genieten van de levendigheid van kunst en cultuur. Bekijk de videoboodschap waarin minister Ingrid van Engelshoven van OCW uitlegt wat het programma Cultuurparticipatie voor u als sociale professional kan betekenen:

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem contact op met een adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie, succes- en faalfactoren en relevantie voorbeelden van cultuurparticiaptie vanuit thema’s uit het sociaal domein?

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl