Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Subsidietraject voor effectieve interventies in de VVT (tot 11 februari)

Projecten die bijdragen aan betere kwaliteit van zorg in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) kunnen nog tot 11 februari terecht voor subsidie bij onderzoeksorganisatie ZonMw. Het gaat specifiek om het invoeren van nieuwe interventies, werkwijzen, handelingen en producten.

19-01-2021

Samenwerkingsverbanden met daarin in ieder geval een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties in de verpleging en verzorging kunnen de subsidie aanvragen tot 11 februari 14.00 uur. Het project moet de implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging en de evaluatie van die implementaties behelzen. 

Voorwaarden

ZonMw schrijft over de aanvraagmogelijkheden: ‘U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van bestaande interventies die in de praktijk nog onvoldoende worden gebruikt. Er moet al kennis zijn over de bewijskracht en implementeerbaarheid van de interventie. In het project richt u zich op implementatie en borging van de interventie in de deelnemende organisaties. Uw project levert inzichten, resultaten en producten op die duurzaam toegankelijk zijn en bredere implementatie na afloop van het project (ook buiten de deelnemende organisaties) ondersteunen. Via onderzoek levert u een bijdrage aan kennis en inzichten over implementatie(methodieken). Resultaten die uit dit implementatieonderzoek voortkomen, dienen ook als projectresultaat te worden verspreid.’

Bekijk de aanvraag

Doelstelling subsidieoproep

Het doel van deze subsidieoproep is tweeledig: de implementatie van effectieve verpleegkundige en/of verzorgende interventies, werkwijzen, handelingen en producten (hierna te noemen: interventies) en het opdoen van kennis over hoe implementatie het beste tot stand komt in de verpleging en verzorging. Uiteindelijke doel is dat de projecten bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl