SUSTAIN - Integrale zorg ontwikkelen en verbeteren met roadmap

De onlangs verschenen roadmap heeft als doel om de integrale zorg voor thuiswonende ouderen in Europa te verbeteren. Ook kunnen beleidsmedewerkers en besluitvormers hiermee integrale zorg opzetten die goed in de eigen omgeving past.

15-03-2019

Van 2015 tot 2019 hebben Europese partners nauw samengewerkt in SUSTAIN. 13 initiatieven in 7 landen waren hierbij betrokken. Zij leverden al eerder diverse publicaties op zoals de landenrapporten en het beleidsrapport om inzicht te geven in hun onderzoeksbevindingen over integrale zorg voor ouderen. Vanuit Nederland was Vilans betrokken bij het onderzoek, naast VuMC en het RIVM. De Roadmap is de praktische vertaling en het eindproduct van SUSTAIN.

Download de roadmap

De Roadmap als kookboek

Onderzoeker Nick Zonneveld: ‘Als je de Roadmap ziet als een kookboek en integrale zorg als soep, dan zijn er standaard ingrediënten zoals water die altijd gebruikt moeten worden. Maar er zijn ook heel veel variabele ingrediënten. De Roadmap stelt besluitvormers in staat om integrale zorg op een manier samen te stellen dat deze goed bij de eigen omgeving past.’

Basisingrediënten voor goede, integrale zorg

Een voorbeeld van zo’n standaardingrediënt is goede interprofessionele samenwerking. Daarnaast blijken uit de onderzoeksbevindingen dat goede coördinatie, ‘het borgen van waardigheid van ouderen’ en persoonsgerichte zorg sleutelelementen te zijn. Aan de hand van voorbeelden uit diverse Europese landen, biedt de Roadmap inspiratie hoe dit kan worden vormgegeven en verbeterd.

Gefragmenteerde zorg

Ook al zijn er al organisaties die integrale zorg bieden aan thuiswonende ouderen, toch is er is nog steeds ruimte voor verbetering. De noodzaak voor integrale zorg komt namelijk voort uit gefragmenteerde zorg. Een probleem dat op internationale schaal speelt. Zo zegt een familielid van een oudere: ‘Het huidige systeem is een labyrint waarin het makkelijk is om de continuïteit van zorg te verliezen en vergroot het risico op nadelige situaties. Met mijn moeder heb ik ervaren dat verschillende consultaties tot verkeerde informatie hebben geleid en een ongewenste verdubbeling van medicatie.’

Doelstellingen

Meer kennis over integrale zorg is daarom een noodzaak voor beleidsmakers en besluitvormers die de zorg aan oudere mensen willen verbeteren. SUSTAIN heeft hieraan bijgedragen door twee hoofddoelstellingen:

  1. De beweging maken naar meer persoonsgerichte, veilige en efficiënte zorg aan thuiswonende ouderen met meerdere gezondheidsproblemen en zorgvragen.
  2. Bijdragen aan het implementeren en toepassen van deze verbeteringen in andere zorgsystemen en regio’s in Europa.

Eindconferentie in Brussel

Op 13 maart is de Roadmap gepresenteerd op de eindconferentie van SUSTAIN in Brussel aan beleidsmakers, zorgprofessionals, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Vijf boeken van de roadmap

De roadmap bestaat uit vijf verschillende delen: 

  1. Het vormgeven van integrale zorg. Dit is een handleiding die u helpt bij het plannen van  integrale zorg door in te gaan op de noodzakelijke ingrediënten. Namelijk: persoonsgerichte zorg, coördinatie, het versterken van interprofessionele samenwerking en het borgen van waardigheid.
  2. Opzetten van integrale zorg. Een how-to-handleiding die besluitvormers ondersteunt in het implementeren van integrale zorg.
  3. Het verbeteren van integrale zorg. Dit deel helpt als u al het implementatieproces bent gestart en verdere integratie wilt verbeteren. Lees over de geleerde lessen, middelen en ervaringen van de SUSTAIN-deelnemers.
  4. De optimale omgeving voor integrale zorg. Geeft inzicht in hoe u een optimale omgeving kunt creëren. Hoe zorgt u bijvoorbeeld voor motivatie voor verandering? En hoe zorgt u voor betere vaardigheden in samenwerken?
  5. Hulpmiddelen. Bevat de verantwoording van elk boek, een beoordelingstool, verhalen uit de praktijk en een factsheet van de onderzochte projecten.

Lees meer over SUSTAIN

Meer informatie? Neem contact op met:

NickSenior onderzoeker
Nick
Zonneveld
Senior onderzoeker n.zonneveld@vilans.nl 06 15 14 90 45
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl