Johan Vesseur

Johan Vesseur

Technologie maakt het leven zo veel menselijker

In 2017 willen we meer met het veld programmeren en samenwerken. We nodigen mensen gedurende het hele jaar uit om ideeën in te sturen om de zorg te verbeteren.

16-02-2017

13 februari 2017 was de aftrap van de eerste ambitie ‘Technologie maakt het leven zo veel menselijker’. 7 partijen uit de gehandicapten- en ouderenzorg presenteerden hun ideeën in korte pitches om de ambitie waar te maken.

Technologie in gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Na de pitches is een start gemaakt om de ideeën uit te werken tot concrete projecten die bijdragen aan goede zorg thuis of projecten die aansluiten bij het . De ideeën zijn te verdelen in 3 groepen voor zowel de ouderen- als gehandicaptenzorg. In alle gevallen speelt technologie een grote rol:

  • Inclusieve samenleving
  • Zelfstandig wonen en beleving
  • Gedrag en gewoonten

Technologie maakt het leven zo veel menselijker

Inclusieve samenleving

Hoe komen we tot een inclusieve samenleving waar kwetsbare ouderen en mensen met een beperking gezond en veilig leven? Uitgangspunt voor dit initiatief is de focus op en te kijken naar talenten en mogelijkheden van wat mensen nog kunnen. Welke rol speelt technologie hierbij? Hoe kunnen succesvolle projecten landelijk doorgevoerd worden?  Of, zoals een van de initiatiefnemers Tante Louise zegt: ‘Onze ambitie is om samen met andere organisaties meer gemeenten dementievriendelijk te maken met behulp van technologie.’

Zelfstandig wonen met leefstijlmonitoring

Om zelfstandig wonen te stimuleren is onder meer de inzet van van belang. De ambitie van Zuidoost Zorg: ‘Doorgaan op bestaande onderzoeken, wat zijn de (on)mogelijkheden van leefstijlmonitoring en hoe worden verschillende systemen gekoppeld.’ Kan big data hieraan bijdragen? Hoe borgen we de privacy van cliënten? Dit project is een unieke samenwerking tussen instellingen en partners uit zowel de ouderenzorg als gehandicaptensector.

Beleving, gedrag en gewoontes

Gegevens van cliënten worden gewoonlijk bewaard op het gebied van zorgplannen en ‘harde’ meetgegevens. De zachtere gegevens zoals beleving, gedrag en gewoontes worden niet altijd verzameld en bewaard terwijl ze goed gebruikt kunnen worden bij het begeleiden van veranderingen bij cliënten. Een verandering in iemands leven zoals een verhuizing heeft grote impact. Welke mogelijkheden bieden digitale middelen, zoals foto’s, video’s, social media om de cliënt houvast te geven bij grote veranderingen? Hoe kunt u met technologie ook gedrag en gewoontes bewaren, overdragen en uitwisselen?

Concrete voorstellen

De samenwerkende partners werken de ideeën uit naar concrete (project)voorstellen. Wij verbinden en begeleiden het proces en werken op inhoud en onderzoek samen. Een van de deelnemers gaf aan: ‘Je ziet dat er veel overlap is in de problematiek en wat er leeft binnen thuiszorg, intramurale zorg én de gehandicaptenzorg. Zoveel verschillen we eigenlijk niet van elkaar. Nu kunnen we onze gezamenlijke kennis goed benutten.’

Bijeenkomst gemist en toch nog willen aansluiten

Werkt u in een zorgorganisatie, wordt u getriggerd door 1 van bovenstaande ideeën en wilt u alsnog aansluiten bij 1 van de 3 initiatieven? Nu is de laatste mogelijkheid om uw interesse kenbaar te maken. Mail uw bijdrage uiterlijk 25 februari naar j.vesseur@vilans.nl

Wat is uw ambitie?

Ook voor de andere ambities blijven we ideeën inzamelen. Op 1 april 2017 bekijken we welke ideeën zijn binnengekomen en maken we een selectie. Wilt u ook mee doen? Op de pagina staat meer informatie over de aanpak.

Meer over vernieuwend programmeren

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl