Marcel Klein

Marcel Klein

Terugkijken - Webinar ‘Innovatie versus corona

Innovatie versus corona. Of toch innovatie ondánks corona? Of zelfs innovatie dankzíj corona? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het webinar ‘Innovatie versus corona’. Welke thema’s krijgen nu extra aandacht en wat blijft onderbelicht?

05-06-2020

Kijk het hele webinar ‘Innovatie versus corona terug.

Het webinar was een initiatief van Vilans in samenwerking met HealthValley. Met als panel:

Coronacrisis

Veel zorgorganisaties zien zich door de coronacrisis genoodzaakt zorg snel anders te organiseren. Door de crisis krijgen sommige thema’s meer aandacht. Denk aan acute zorg, informatievoorziening rondom persoonlijke beschermingsmiddelen en het inzetten of opschalen van beeldbeltoepassingen. Ook het zorgen voor vaste medewerkers bij cliënten is nu relevanter, omdat het belangrijk is dat zo min mogelijk mensen achter de voordeur komen.

Beeldzorg kan veel meer betekenen dan enkel dat contactmoment overnemen.

Onderbelicht

Sommige thema’s raken echter onderbelicht. Van Ginkel: ‘Ik hoor niemand meer over positieve gezondheid. Preventie lijkt ook te zijn verdwenen. Alles lijkt nu gericht op medisch handelen.’ Terwijl kwaliteit van zorg veel meer is dan dat. Volgens Van Ginkel is het niet gek dat er vooral aandacht is voor de medische kant: ‘We zijn gewend om te handelen, maar we moeten eigenlijk leren om níét te handelen. We moeten de cliënt in de regie zetten. Dat vinden we lastig, want de hele zorg is hierop ingericht – tot en met de financiering aan toe. Nu is het moment om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan.’

Nieuwe technieken

De panelleden zijn het eens dat er momentum is om dingen te veranderen. Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Eikenboom: ‘Er is in korte tijd veel beschikbaar gekomen en geïmplementeerd. Ik vraag me alleen wel eens af of die nieuwe technieken niet gewoon een rol in een oud proces krijgen. Een concept als beeldzorg kan bijvoorbeeld veel meer betekenen dan enkel dat contactmoment overnemen.’

Cliënt betrekken

De meeste zorgprofessionals zijn zeer betrokken bij de cliënt. Hen betrekken bij innovatie blijkt echter moeilijk. Eikenboom: ‘Het is lastig aan een hamer te vragen hoe een schroevendraaier werkt. Als je mensen direct vraagt: wat zou je willen? is dat vaak te ingewikkeld en abstract. Dat kunnen ze moeilijk aangeven doordat ze de middelen en de implicaties niet kennen.’ Er zijn echter wel werkwijzen om deze drempel te verlagen, aldus Eikenboom. ‘Bij de Carante Groep doen we dat bijvoorbeeld met empathie onderzoek en prototyping.’

Mindset is veranderd

Toch is er reden voor hoop. ‘De mindset is veranderd,’ aldus Hermsen. ‘Mensen ervaren nu hoe het is om de dingen anders aan te pakken. Om dit gevoel ook na de crisis vast te houden zullen we zorgprofessionals belangrijker moeten maken, de organisatie als het ware omturnen. Richt je organisatie bijvoorbeeld zo in dat de Verpleegkundige Adviesraad op bestuursniveau meedenkt.’

Hermsen vervolgt: ‘Als zorgsector moeten we meeliften op maatschappelijke veranderingen. Wat we nog niet goed genoeg doen, is wat we in de maatschappij normaal vinden toepassen in ons werk.’

Herkent u de uitdagingen in dit webinar? En zou u graag uw uitdagingen – of juist creatieve oplossingen – met andere zorgvernieuwers op willen pakken? Neem contact op met Vilans via Zorgvernieuwers@vilans.nl.

Meer informatie over innovatie in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

BartSenior adviseur
Bart
van Mierlo
Senior adviseur b.vanmierlo@vilans.nl 06 22 81 03 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl