Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Test met versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Het bezoekverbod in verpleeghuizen wordt stap voor stap versoepeld. Daarom start vanaf maandag 11 mei een eerste test met een bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) aangekondigd. In alle 25 GGD-regio's wordt een pilot gestart met een ruimere bezoekregeling voor verpleeghuizen. Per regio 1 verpleeghuis, om te kijken hoe het bezoek kan worden opgevoerd. Voor de gehandicaptenzorg heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de bezoekregelingen onlangs geactualiseerd.

06-05-2020

In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Het kabinet besluit hierover in de week vóór 25 mei.

Daarnaast maakte het kabinet bekend dat er onderzoek wordt gedaan in drie verpleeghuizen om in kaart te brengen hoe het virus zich in verpleeghuizen verspreidt.

Vrij van besmettingen

Bij een versoepeling voor de bezoekregels in het verpleeghuis, wordt er eerst gekeken of een verpleeghuis dat aankan. Een belangrijke voorwaarde is dat het aantal besmettingen op een locatie beperkt is gebleven. Voor deelname is het daarnaast van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management én de specialist ouderengeneeskunde van de betreffende locatie hebben ingestemd.

Geen grote stromen mensen

Het bezoek moet op afspraak komen en kan plaatsvinden in aparte ruimtes, zodat er geen grote stromen mensen door de gang lopen. De minister wil starten met een beperkt aantal verpleeghuizen. Bij de pilots wordt vooral gekeken of er geen nieuwe besmettingen komen. 'Daarna hopen we stapsgewijs ook in andere verpleeghuizen de bezoekersregeling iets te kunnen verruimen.' 

Sinds 20 maart geldt een bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Maar hoe langer dit bezoekverbod geldt, des te groter wordt de impact. Met name voor bewoners met dementie, die de situatie niet kunnen begrijpen.  

Bezoekregeling gehandicaptenzorg 

Brancheorganisatie VGN heeft de bezoekregeling voor instellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. De update betekent dat organisaties kunnen kijken hoe ze de ruimte in de regeling meer benutten en zo kunnen zorgen voor een betere balans tussen gezondheid en welzijn van de cliënten.

De VGN adviseert organisaties om voorzichtig toe te werken naar de anderhalvemetersamenleving. Het ‘Nee, tenzij-beleid’ blijft gelden, maar de nadruk ligt meer op 'tenzij'. Dat betekent dat de sector stapje voor stapje werkt naar een verruiming van de bezoekregeling en uiteindelijk naar een ‘Ja, tenzij-beleid’, zodra de ontwikkelingen rondom het coronavirus dit toelaten.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl