Lian Stouthard

Lian Stouthard

Thuishulpen mét zorgtaken zijn prettig voor cliënt en portemonnee

Integraal werken in de wijk betekent nieuwe (andere) vormen van samenwerken en werkwijzen in het sociaal domein. Afgelopen jaar kwamen we in diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ mooie praktijkvoorbeelden tegen die we graag willen delen. Zo ook in Bronckhorst.

09-05-2018

Thuishulpen die niet alleen huishoudelijk werk doen, maar ook lichte begeleidings- en zorgtaken uitvoeren. Met dat doel is de gemeente Bronckhorst 2 jaar geleden een project gestart. Zo wil de gemeente cliënten ondersteuning op maat aanbieden en de huishoudelijke hulpen toekomstperspectief geven. ‘Een huishoudelijke hulp is vaak iemand die meer doet dan alleen het huis poetsen’, vertelt Claire Lovell, adviseur bij Over/Nieuw, een bureau dat samenwerkt met gemeenten, zorgaanbieders en het onderwijs om de thuiszorg beter en slimmer te organiseren.

Naam: Claire Lovell
Functie: thuiszorgadviseur bij Over/Nieuw
Doel: thuishulpen lichte begeleidings- en zorgtaken laten uitvoeren

Naam: Kirsten Remerie
Functie: sociaal consulent, vanaf begin nauw betrokken bij Ondersteuning Thuis
Gemeente: Bronckhorst

De thuishulpen volgden bij ROC Graafschap College een training in het uitvoeren van verschillende lichte zorgtaken die variëren van het aantrekken van steunkousen tot het ondersteunen bij het douchen en aankleden. Daarnaast kunnen ze signaleren hoe de dagelijkse vaardigheden van de cliënt zich ontwikkelen en hierin ondersteuning bieden. ‘Door dicht bij de cliënt te staan hopen we dat zowel de inzet van duurdere zorg voorkomen of uitgesteld wordt en dat we mensen weer zelfredzaam kunnen maken’, zegt Claire Lovell.

Stijgende zorgvraag in een krimpregio

De band tussen de inwoner en de huishoudelijke hulp is vaak goed, maar de financiering van de huishoudelijke hulp in staat in veel gemeenten enigszins onder druk. ‘Dat is in Bronckhorst niet anders’, weet Claire Lovell. ‘Daarnaast is Bronckhorst een krimpregio, zijn de afstanden groot en neemt de vergrijzing en daarmee de zorgvraag sterk toe. De huidige mantelzorgers en vrijwillige ondersteuning worden in de nabije toekomst ook zorgvragers en de wijkverpleegkundigen hebben lange reistijden. Door de thuishulpen zorgtaken te laten overnemen neemt de druk op de wijkverpleegkundige af en kunnen inwoners meer halen uit de prettige en vaak sterke band die zij met de thuishulp hebben. Met andere woorden, het inzetten van thuishulpen voor lichte zorg en ondersteuning komt ten goede aan de positie van de huishoudelijke hulp, is prettig voor de cliënt en vermindert de werkdruk bij de wijkverpleegkundigen. Wel is het belangrijk de wijkverpleegkundige vroeg in het proces te betrekken zodat je direct kan afstemmen wie wat doet.’

Samenwerking

De gemeente Bronckhorst werkt samen met de aanbieders van huishoudelijke hulp die in het gebied actief zijn (Markenheem, Zorgkompas en Vitaal Thuiszorg). Claire Lovell: ‘De thuishulpen werken in principe zelfstandig en maken zelf afspraken met de wijkverpleging over de zorg voor de cliënt. We merken dat de wijkverpleegkundigen de samenwerking met de thuishulpen in principe verwelkomen, het overnemen van lichte zorg en ondersteuning door de thuishulp maakt dat de wijkverpleging zich kan richten op haar kerntaken. Het is nu een kleinschalige pilot, in de volgende fase krijgt de verbinding met de wijkverpleging en begeleiders meer nadruk om het project ook bekender te maken, momenteel is het voornamelijk bekend onder verpleegkundigen/begeleiders die het in een klantsituatie tegenkomen.’

Kansen en uitdagingen

De nieuwe dienst in Bronckhorst is hier en daar wel een uitdaging. ‘Het toevoegen van zorgtaken aan het takenpakket van de huishoudelijke hulp heeft gevolgen voor de tarieven en de inschaling van de huishoudelijke hulp. We moeten kijken naar de verantwoordelijkheden die iemand heeft en welke salariëring daarbij hoort. De huishoudelijke hulp wil heel veel doen, en mag na de training ook wat extra’s doen, maar het moet natuurlijk wel binnen de grenzen van de verantwoordelijkheid blijven en financieel haalbaar zijn.'

Het toevoegen van zorgtaken aan het takenpakket van de huishoudelijke hulp heeft gevolgen voor de tarieven.

'De gemeente stelt op dit moment het bieden van goede zorg centraal en neemt de kosten voor haar rekening waardoor wij niet op zoek hoeven te gaan naar financiering uit de Wmo of Zvw. Op deze schaal gaat dat goed maar je zou het liefste de financiering van de zorg rondom een inwoner of rondom een groep inwoners vanuit één budget willen betalen. Door de scheiding van financieringsstromen is het makkelijk om langs elkaar heen te werken, je moet daarom samenwerking echt heel actief stimuleren. Ontschotting van de financiering zou bijdragen aan de bereidheid om zorgtaken anders te organiseren.’

Ontwikkeling werkzaamheden

En het zal vaker gaan voorkomen dat mensen met een complexe of meervoudige zorgvraag thuis blijven wonen, ook op het gebied van psychiatrie’, vervolgt de thuiszorgadviseur. ‘Wijkverpleegkundigen doen nu nog vaak taken die niet in hun takenpakket thuishoren, maar door de huidige ontwikkelingen is hier steeds minder tijd voor. Het is dus goed om een deel van die taken onder te brengen bij de huishoudelijke hulp, de verwachting is dat de vraag hiernaar alleen maar gaat toenemen. Inwoners geven bovendien aan dat ze het prettig vinden afspraken te kunnen maken met de huishoudelijke hulp over zorgtaken.’

De waarde van de huishoudelijke hulp

Niet iedereen die huishoudelijke hulp krijgt wil ook gebruik maken van deze nieuwe diensten. Claire Lovell: ‘In dit project stellen we de inwoner centraal en kijken we naar de individuele behoefte en wat voor ondersteuning er bij iemand past. Daarnaast zien we dat de huishoudelijke hulp een zeer waardevolle functie is. Er zijn behoorlijk wat gemeenten die minder geld investeren in de huishoudelijke hulp terwijl wij zien dat er heel veel waardevolle verbindingen met inwoners zijn en heel veel kennis is. Een persoonlijk betrokken huishoudelijke hulp die net wat meer kan en mag doen is zowel voor de cliënt als voor de portemonnee van toegevoegde waarde.’

Zorg en ondersteuning integraler

‘De vraag die ons nu bezighoudt is waar deze dienst op lange termijn ondergebracht kan worden. Het heeft onze voorkeur om deze dienst integraal aan te bieden omdat de integratie van zorg en ondersteuning in de huishoudelijke hulp als zeer positief ervaren wordt. Ik denk dat het belangrijk is om met elkaar op zoek te gaan naar manieren waarop we de zorg en ondersteuning integraler kunnen maken in plaats van er weer een dienst of product naast te zetten.’

Tips

  • Thuishulpen die ook zorgtaken uitvoeren is prettig voor cliënt én portemonnee.
  • Let op de grenzen van verantwoordelijkheden en de financiële haalbaarheid.
  • Samenwerking moet je echt heel actief stimuleren.

Dit interview maakt deel uit van de publicatie Van gebiedsregisseur tot informatieanalist, nieuwe functies in het sociaal domein.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

LianOnderzoeker
Lian
Stouthard
Onderzoeker l.stouthard@vilans.nl 06 22 81 06 18
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl