Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Thuiszorgtechnologie komt langzaam uit de pilotfase

Zorgaanbieder Cordaan draait een pilot op 20 mensen met beginnende dementie in een virtueel verzorgingshuis. Dat vertelt directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie en CIO Ellen Maat op het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-ActiZ. Ze stipt ook de uitdagingen aan van het invoeren van thuiszorgtechnologie. Senior adviseur zorgtechnologie Johan van der Leeuw ziet daarentegen mooie kansen op dit gebied in het zuiden van het land.

28-08-2018

'Door de Hervorming Langdurige Zorg hebben mensen met lage zorgzwaarte geen toegang meer tot het verzorgingshuis’, legt Maat uit in het artikel. ‘De vraag bestaat nog wel. De essentie van het verzorgingshuis is dat je een beschutte woonomgeving biedt met de veiligheid van aanwezig personeel dat een oogje in het zeil houdt. In een pilot voor 20 mensen met beginnende dementie bieden we een virtueel verzorgingshuis. In je huis meten sensoren op onder meer voordeur, stoel, koelkast en wc je normale leefpatroon. Bij dit systeem kun je ook gebruik maken van een camera. Voor dat laatste hebben we vanwege de privacy niet gekozen.'

Uitrol van de pilot

Bij afwijkingen van dit leefpatroon geeft de ontvanger een signaal af aan de verpleegkundige of aan de familie. Die kunnen dan bepalen of het nodig is om langs te gaan of contact op te nemen. Maat: ‘De pilot is succesvol en een opschaling van thuiszorgtechnologie zou voor de hand liggen. Toch lijkt dat niet op korte termijn te lukken. We hebben er last van dat deze technologie de eerste innovatie fase niet door komt. Wij zijn een zorgaanbieder en geen software leverancier. Voor deze technologie is naast de apparatuur, softwarebeheer en onderhoud, een veilige 4G-verbinding en dataverwerking nodig. Daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn als zorgaanbieder. Ik heb er last van dat deze markt nog niet volwassen is. Leveranciers gaan failliet of worden overgenomen door grote, internationale bedrijven. Een vast, stabiel partnerschap is van belang.'

Voor deze technologie is een veilige en snelle 4G-verbinding nodig

'We worstelen ook met de prijs van technologie, er mist in feite een goed verdienmodel. Wij zijn een zorgaanbieder, dus hoe ver ga je met de financiering van technologie? Nu kost het systeem ongeveer 100 euro per maand. Een deel van de mensen kan dit betalen, maar een groot deel ook niet. De verzekeraars stellen dat zij dit niet mogen betalen, maar wie dan wel?'

Financiering

Johan van der Leeuw zegt over de financiering van thuiszorgtechnologie: ‘Als het gaat om de financiering is het van belang dat leefstijlmonitoring een positieve maatschappelijke businesscase heeft. Maar omdat de opbrengsten vooral landen bij zorgverzekeraar, gemeente en zorgkantoor, schiet een aanbiedende zorgorganisatie er althans financieel bij in. Het is daarom van belang dat andere stakeholders zoals zorgverzekeraar en gemeente ieder hun steentje bijdragen.'

'In tegenstelling tot wat Ellen Maat aangeeft mogen zorgverzekeraars wél leefstijlmonitoring financieren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daar in een brochure financiering van eHealth in juni nog uitdrukkelijk op gewezen: namelijk via de aanspraak wijkverpleging en vervolgens onder beloning maat. Er is ook één zorgverzekeraar die hieronder maximaal 3.000 systemen leefstijlmonitoring wil vergoeden, namelijk zorgverzekeraar CZ. Maar: CZ is niet de preferente zorgverzekeraar in Amsterdam, de regio van Cordaan.’

Gemeenten financieren thuiszorgtechnologie

Inmiddels zijn er tien gemeenten die leefstijlmonitoring financieren, meestal tijdelijk, bijvoorbeeld de abonnementskosten van de eerste 3 maanden. ‘Dit ter aanmoediging’, zegt Van der Leeuw. ‘De belangrijkste gemeenten die dit doen zijn Breda en Helmond. Gemeente Breda heeft daarbij samenwerkingsafspraken gemaakt met CZ en dat is voor het eerst. Het is daarom geen toeval dat de meeste systemen voor leefstijlmonitoring in gebruik nu te vinden zijn in het zuiden. Daar is CZ dominant.’

Onderzoek naar de effecten

Wij doen op dit moment, in direct overleg met CZ-groep, de gemeenten Breda en Helmond en de zorgorganisaties in deze gemeenten plus Zuidzorg, onderzoek naar de effecten van het gebruik van leefstijlmonitoring. Het accent ligt hierbij op de besparingen op de declarabele zorgkosten, omdat dit het belangrijkste perspectief is voor de zorgverzekeraar. Deze moet input opleveren voor een aangescherpte maatschappelijke businesscase. ‘Met het onderzoek en de maatschappelijke businesscase willen we vervolgens de andere zorgverzekeraars en gemeenten - liefst in gezamenlijkheid - zien over te halen tot financiering van deze belangrijke technologie voor thuiswonende mensen met dementie.’

Lees meer over thuiszorgtechnologie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl