Henk Nies over 10 jaar [Ont]Regel de Zorg: ‘Dit stopt nooit’

Het programma [Ont]Regel de Zorg (ORDZ) bestaat dit jaar tien jaar. Toch zal het volgens Vilans-directeur Henk Nies nooit ‘af’ zijn, zo zegt hij in podcast Voorzorg van Skipr en Zorgvisie. ‘Er komen altijd regels bij en dus zullen er altijd regels opgeruimd moeten worden.’ Ook bestuurder Irma Harmelink komt in de podcast aan het woord. Zij vertelt hoe ze in haar organisatie Elver permanent scherp blijft op nieuwe regels.

26-05-2021

Skipr & Zorgvisie · Voorzorg 25 Vilans over 10 jaar (Ont)Regel de Zorg: ‘Dit stopt nooit’

'Er zijn regels die binnen de organisatie ontstaan en regels die van buitenaf komen', zegt Nies in de 25e aflevering van podcast Voorzorg. 'Bij die interne regels is het goed om te kijken naar het nut en de noodzaak evan'. Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen organisatie. 'Toen we bij Vilans extra op de kleintjes moesten letten, bedacht een van onze betrokken medewerkers dat post-its alleen nog verkrijgbaar zouden zijn als deze vooraf aangevraagd werden om het gebruik ervan in te dammen. Dit aanvraagformulier werd echter op den duur natuurlijk als te belemmerend ervaren.'

Lees meer over ORDZ

Spanningsveld

‘Regels ontstaan vaak in het spanningsveld tussen verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op de ander’, legt Nies uit. ‘Een regel kan vanuit het perspectief van de bedenker nuttig en logisch zijn, maar voor degene die hem uit moet voeren kan het overbodig zijn en wantrouwen uitstralen. Het is dus goed om regelmatig naar de regels in je organisatie te kijken en te bedenken: heeft het nut en voor wie is deze regel nuttig?’

Hitteschild

Ook naar buiten toe is het aan de bestuurder om een hitteschild te vormen. Laat niet elke regel zomaar binnen. ‘Soms moet je als bestuurder tegen financiers of controlerende instanties zeggen: deze regel is niet nuttig’, stelt Nies.

Wet zorg en dwang

Bestuurder Irma Harmelink heeft een sprekend voorbeeld van regels die weinig vertrouwen uitstralen. De Wet zorg en dwang is volgens Harmelink een voorbeeld van hoe regels weer ontstaan. ‘Natuurlijk moet je goed nadenken voor je iemands vrijheid beperkt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de professionals dat doen en daar goed bij nadenken. Dat vertrouwen zie ik niet terug in de verantwoording die deze wet vraagt van professionals.’

Gevoel

Ook ziet Harmelink een duidelijk verschil in hoe een regel voelt. ‘Sommige regels horen erbij. Als ik dat goed uitleg, vinden de medewerkers het helemaal niet erg om een regel uit te voeren. Als zij snappen dat bepaalde registratie nodig is om financiën te krijgen, voelt dat al veel minder erg dan als ze het gevoel hebben dat het nergens toe dient.’

Bron: Zorgvisie

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl