Tom van Boekholt Wouter van den Elsen

Tom van Boekholt

Tijdlijn - De lange weg naar BIG II

Het ministerie van VWS heeft vorige week in een overleg de betrokken partijen bij het wetsvoorstel BIG II laten weten graag de ruimte te willen bieden om samen te kijken welke vervolgstappen over de invoering van het wetsvoorstel wenselijk zijn.

21-08-2019

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport wil de uitkomsten van het overleg dat eind van de zomer zal plaatsvinden afwachten, voordat hij het wetsvoorstel BIG II bij de Tweede Kamer indient. De minister heeft hoogleraar en voormalig senator Alexander Rinnooy Kan aangesteld als verkenner voor dit topoverleg.

Op dinsdag 10 september gaan beroepsvereniging V&VN, zorgwerkgevers en vakbonden in gesprek over de huidige onvrede die is ontstaan door het wetsvoorstel. V&VN is gestart met 4 regiobijeenkomsten door het hele land waar verpleegkundigen zich kunnen uitspreken.

Waar gaat de Wet BIG II over?

Het wetsvoorstel is bedoeld om verpleegkundigen beter te kunnen inzetten op de taken waar ze voor zijn opgeleid en waar ze deskundig in zijn. In de praktijk doen mbo-, inservice- en hbo-opgeleide verpleegkundigen nu vergelijkbare werkzaamheden. Omdat de zorgvraag complexer wordt, is het volgens de minister nodig om meer onderscheid in de functie van verpleegkundige aan te brengen.

Tijdlijn BIG II

Deze zomer ontstond er veel (online) commotie over het wetsvoorstel, met name over de voorgestelde overgangsregeling. Maar wat is de achtergrond van BIG II? In de onderstaande tijdlijn geven we u een overzicht:

1993

De Wet BIG (de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) bestaat sinds 1993 en is een van de wetten die de kwaliteit van de zorg bevorderen en bewaken.

Januari 2009

Vanaf deze datum zijn verpleegkundigen verplicht zich iedere 5 jaar te registreren. Zo tonen ze aan dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden.

Maart 2011

De Tweede Kamer wil de Wet BIG zo aanpassen dat taakherschikking mogelijk wordt. Hiermee krijgen verpleegkundig specialisten zelfstandige bevoegdheden voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen.

21 december 2017

Op donderdag 21 december 2017 publiceert het ministerie van VWS het wetsvoorstel BIG II. De nieuwe wet is bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige, komt er een nieuw beroep bij: de regieverpleegkundige.

18 februari 2018

Tot 18 februari 2018 konden mensen reageren op het wetsvoorstel via de website van het ministerie van VWS. Veel verpleegkundigen maken daar gebruik van. Er is onder andere discussie over de naam ‘regieverpleegkundige’ en de overgangsregeling voor mbo-opgeleide verpleegkundigen.

Juni 2018

Uit een onderzoek blijkt dat er nog geen uitsluitsel mogelijk is over scholingen en opleidingen die in aanmerking komen voor gelijkstelling aan hbo-niveau (oftewel het niveau van de regieverpleegkundige).

Eind juni 2018

Naar aanleiding van het onderzoek maakt minister Bruins bekend dat in het najaar van 2018 duidelijk moet worden welke verpleegkundige vervolgopleidingen in aanmerking komen voor gelijkstelling aan hbo-niveau.

5 juni 2019

Minister Bruno Bruins bereikt overeenstemming met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers over een overgangsregeling voor verpleegkundigen. Afgesproken is dat hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun diploma behaalden, zich kunnen inschrijven als regieverpleegkundige in het BIG-register. Overige hbo'ers en mbo- en inservice-opgeleiden kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling.

Juni 2019

Het wetsvoorstel met de overgangsregeling maakt veel los. Voor- en tegenstanders laten van zich horen. Onder meer op Twitter. Eind juni richten verpleegkundigen van het LUMC het actiecomité ‘BIG II in de overgang’ op. Ze hopen samen met minimaal 20.000 collega’s een vuist te maken en het wetsvoorstel van tafel te krijgen.

Juli 2019

Minister Bruins stuurt het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer naar de Tweede Kamer. In de tussentijd worden er geen onomkeerbare stappen gezet, maar wordt wel doorgegaan met het wetgevingstraject. Bruins gunt partijen in het veld zoals V&VN de tijd om de onrust weg te nemen over de nieuwe functie van regieverpleegkundige.

Eind juli schrijft de minister in een brief aan de Kamer dat hij het wetsvoorstel pas gaat aanbieden na nieuw overleg met V&VN, werkgeversorganisaties en vakbonden. De minister wil de ruimte bieden om de onrust weg te nemen.

Augustus 2019

Het bestuur van beroepsveriniging V&VN stapt op na alle ophef over het wetsvoorstel BIG II. De reden van het vertrek is het schenden van het vertrouwen van de achterban. In september wordt bekend dat ook directeur Sonja Kersten vertrekt.

9 oktober 2019

Het wetsvoorstel BIG II is definitief van de baan. Minister Bruins maakt dat bekend. Hij roept alle betrokken partijen op om op korte termijn te praten hoe het nu verder moet.

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl