4 tips om kwaliteit van zorg te verhogen met Vilans KICK-protocollen

Het werken met protocollen geeft een kwaliteitsimpuls aan de zorg die u biedt. Kennis van de juiste protocollen is basiskennis die aangeeft hoe om te gaan met risicovolle handelingen. Het vormt bagage voor professioneel handelen. Aandacht voor goed gebruik van deze protocollen is echter een basisvoorwaarde om de kwaliteit van zorg ook daadwerkelijk te verhogen. Hoe werkt u effectief met de Vilans KICK-protocollen? Deze 4 tips helpen u verder.

25-11-2014

1. Integreer protocollen binnen bestaande werkprocessen

Neem een protocol dat bij een bepaalde cliënt gebruikt wordt, op in het zorgleefplan. Evalueer tijdens het multidisciplinaire overleg of een protocol nog van toepassing is bij een cliënt.

2. Vraag ondersteuning van de organisatie

Welke verantwoordelijkheden horen bij uw functie en opleidingsniveau en welke verantwoordelijkheden horen bij uw leidinggevende of begeleider? Welke hulpmiddelen staan tot uw beschikking en heeft u toegang tot alle benodigde middelen? De organisatie moet goed gebruik en implementatie van de protocollen ondersteunen.

3. Leer van elkaar

Bespreek de protocollen met elkaar bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg of klinische les. Toon een open houding en stimuleer uitwisseling. Stel elkaar vragen en organiseer intercollegiale toetsing. Wissel uit hoe u de protocollen toepast in de praktijk. Zijn er situaties waarin u afwijkt en met welke argumenten doet u dit?

4. Besteed voldoende aandacht aan implementatie

Informeer elkaar op vaste momenten over aangepaste en vernieuwde informatie in de protocollen. Discussieer over en onderbouw wanneer er afgeweken wordt van een protocol. Help elkaar en help de cliënt om te bepalen wat goede zorg voor hem is. Spreek duidelijk af in de organisatie wie verantwoordelijk is voor het communiceren over nieuwe of vernieuwde informatie en hoe de communicatie er dan uitziet. Wie heeft hierin welke rol?

Meer weten?

Vilans KICK bevat 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. U kiest zelf welke protocollen u afneemt. U ontvangt jaarlijks de nieuwste versie en achtergrondinformatie.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl